FARYS - TMVW - TMVS

farys (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van Farys:

FARYS verzorgt diensten in het publieke domein voor steden en gemeenten: drinkwatertransport, drinkwaterdistributie, zuivering, beheer van sportaccommodaties en ondersteuning bij aankopen. De gemeente Oostkamp en haar burgers maken gebruik van de diensten voor drinkwaterdistributie, beheer van sportaccommodaties en ondersteuning bij aankopen.

FARYS is de overkoepelende naam voor deze diensten, die in toepassing van het Vlaams Decreet over het Lokaal Bestuur (Deel 3 - Titel 3. De intergemeentelijke samenwerking) worden uitgevoerd door enerzijds TMVW, die als opdrachthoudende vereniging (ov) zorgt voor de drinkwaterdistributie, sanering en beheer van sportaccommodaties. En anderzijds door TMVS, die als dienstverlenende vereniging (dv) instaat voor de aankoopondersteuning via een webportaal met de naam CREAT.

De gemeente Oostkamp is deelnemer in TMVW ov en TMVS dv.

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 28 mei 2020 volgende gemeenteraadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente in de bestuursorganen van TMVW ov en in zitting van 21 februari 2019 voor TMVS dv. De Raad van Bestuur van het AGB-O deed hetzelfde voor TMVS dv in zitting van 9 december 2019:

  • afgevaardigde algemene vergadering TMVW ov: Dieter Van Parys
  • plaatsvervanger algemene vergadering TMVW ov: Bram Gheysen
  • afgevaardigde Regionaal Adviescomité Domeindiensten West TMVW ov: Delphine Roels
  • afgevaardigde Adviescomité Secundaire Diensten TMVW ov: Geert Pyfferoen
  • afgevaardigde algemene vergadering TMVS dv voor gemeente: Geert Pyfferoen
  • plaatsvervanger algemene vergadering TMVS dv voor gemeente: Toben Braeckevelt
  • afgevaardigde algemene vergadering TMVS dv voor AGB-O: Toben Braeckevelt
  • plaatsvervanger algemene vergadering TMVS dv voor AGB-O: Geert Vercruyce

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP