Regionaal Landschap Houtland

Logo Regionaal Landschap Houtland  (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van Regionaal Landschap Houtland:

Wat doen wij?

Samen met alle bewoners van het platteland werken we aan een duurzaam landschap: we planten hagen, bomenrijen en boomgaarden, graven poelen en leggen bloemrijke graslanden of wildakkers aan. We organiseren landschapsbeheer, met inzet van sociale economie-bedrijven en de agrobeheergroep.

Onze landschapsprojecten zorgen dat typische soorten van het Houtland, zoals stengelloze sleutelbloem en heide, kikkers, salamanders, vleermuizen en akkervogels zich hier thuis blijven voelen.

Het Regionaal Landschap Houtland legt ook speelnatuur aan en zorgt voor een groenere schoolomgeving. Het Regionaal Landschap organiseert vormingen en allerlei activiteiten in en rond het landschap. Zo geven we jong en oud de mogelijkheid om het landschap te ontdekken en natuur te beleven.

Dit alles gebeurt in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, de acht gemeenten, landbouw- en natuurverenigingen, toeristische organisaties en wildbeheereenheden.

De streek

Het Regionaal Landschap Houtland strekt zich uit over de gemeenten Beernem, Brugge, Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem.

Het Houtland is op vele plaatsen nog gezegend met mooie landschappen. Kenmerkend voor de streek zijn de dreven in dambordpatroon en de vele kasteelparken. Bovendien is het Houtland de meest bosrijke streek van onze provincie. Dat staat garant voor een bijzonder rijke natuur, waar het als fietser of wandelaar goed toeven is.

Het Landschapspark Bulskampveld is dé bestemming bij uitstek voor een dagje ontspannen in het groen! In het Bezoekers- en Natuurcentrum Bulskampveld vind je meer info over de streek. Het centrum organiseert ook tal van activiteiten voor alle doelgroepen.

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 21 februari 2019 volgende gemeenteraadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente in de bestuursorganen van Bosgroup Houtland:

  • afgevaardigde algemene vergadering: Sam Van de Caveye
  • afgevaardigde algemene vergadering: Joke vandeputte
  • lid Raad van Bestuur: Sam Van de Caveye

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP