Vervoerregio Brugge

Logo Vlaamse Overheid (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van Vervoerregio Brugge:

"Vervoerregio Brugge omvat negen gemeenten en telt ongeveer 260.000 inwoners. Het gaat om een relatief kleine regio in oppervlakte (ca. 619 km2). 

De regio beschikt voor verschillende modi over een zeer dicht net: de E40, E403 en A11 (N49) dienen als dragers voor het gemotoriseerd verkeer, een spoorwegennet verbindt de kust met het hinterland via Brugge, en de kusttram, het kanaal Gent-Brugge-Oostende en het Boudewijnkanaal zijn de belangrijkste bevaarbare waterlopen. 

De haven van Zeebrugge, de op één na grootste haven van België, zorgt voor heel wat tewerkstelling (ca. 28.000 jobs), maar ook voor heel wat uitdagingen op mobiliteitsvlak voor de regio. Andere uitdagingen zijn onder andere het (kust)toerisme en recreatief en functioneel (fiets)verkeer. 

Deze en andere mobiliteitsvraagstukken zullen vanaf heden in de schoot van de vervoerregioraad behandeld worden. Na aanstelling van een studiebureau gaan we in het voorjaar van start met de opmaak van een geïntegreerd mobiliteitsplan. Voor de opmaak van het openbaarvervoerplan is er de voorbije maanden al een inventarisatie gebeurd: knelpunten, attractiepolen, bestaande vormen van personenvervoer, ..."

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 21 februari 2019 volgend raadslid aan als afgevaardigde van de gemeente in de Vervoerregioraad:

  • afgevaardigde gemeente: Els Roelof

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP