Vivendo

Logo Vivendo (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van Vivendo:

Cvba Vivendo is een sociale huisvestingsmaatschappij opgericht in 2006 (fusiemaatschappij van de voormalige Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting en het voormalige Haard en Kouter).

Een sociale huisvestingsmaatschappij werkt onder de voogdij van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De VMSW heeft eveneens een bankfunctie, beheert het geld van de huisvestings-maatschappijen en verstrekt leningen voor nieuwe projecten. De VMSW zelf maakt deel uit van het departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Onroerend Erfgoed).

Vivendo behoort tot de maatschappijen met gemengde activiteiten (huur, koop en kredietverlening). Elke huisvestingsmaatschappij heeft een eigen werkgebied. Vivendo werkt in 14 verschillende gemeenten.

DOELSTELLINGEN

  • woonvoorwaarden woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, zeker voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur
  • bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of gebouwen te renoveren en verbeteren of indien nodig te slopen en vervangen
  • gronden en panden verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en percelen in sociale verkavelingen ter beschikking stellen
  • aangepaste sociale huurwoningen voorzien voor grote gezinnen, bejaarden en personen met een beperking
  • bescheiden woningen en niet-residentiële ruimten verwerven, bouwen, verhuren en verkopen onder de voorwaarde, vastgesteld in art 41, §2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering

 

Meer info

De Gemeenteraad en de OCMW-raad duidden volgende raadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente en het OCMW en het AGB-O in de bestuursorganen van Vivendo:

  • afgevaardigde algemene vergadering gemeente: Sebastian Vande Ginste
  • afgevaardigde algemene vergadering OCMW: Carol Cartigny
  • plaatsvervanger algemene vergadering gemeente: Liesbet Ally
  • plaatsvervanger algemene vergadering OCMW: Geert Vercuyce
  • lid Raad van Bestuur gemeente: Sebastian Vande Ginste

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP