Oostkustpolder

Logo Oostkustpolder (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van Oostkustpolder:

De Vlaamse Regering keurde op 3 december 2010 de oprichting van een nieuwe Polder goed onder de benaming Oostkustpolder. De Oostkustpolder is een fusie van vier bestaande Polders in de Zwinstreek, nl. de Zwin-Polder, de Nieuw Hazegraspolder, de Damse Polder en de Polder Sint-Trudoledeken. De Oostkustpolder beslaat ongeveer 20.780 hectaren en voert het beheer over een netwerk van onbevaarbare waterlopen van ruim 550 km. De nieuwe Oostkustpolder is officieel van start gegaan op 1 januari 2012.

Meer info www.oostkustpolder.be/ of in de verkorte versie van het jaarrapport 2018-2019 bij de downloads.

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 21 februari 2019 volgende gemeenteraadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente in de bestuursorganen van Oostkustpolder:

  • afgevaardigde algemene vergadering: Jan de Keyser
  • plaatsvervanger algemene vergadering: Els Roelof
  • lid bestuur met raadgevende stem: Jan de Keyser
  • plaatsvervanger lid bestuur met raadgevende stem: Els Roelof

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP