Toelage kankerfonds

Verschillende instanties bieden financiële steun (ziekenfonds, ziekenhuizen). Toch zijn er patiënten die tussen de mazen van het net vallen, voor wie de ziektekosten problematisch zijn.Het sociaal fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker kent steun toe op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen enz.

Meer info

Zie ook naar ‘tegemoetkoming in de reiskosten voor kankerpatiënten’

Voorwaarden

Afhankelijk van het equivalent inkomen van het gezin moet u een bepaald percentage ziektekosten kunnen bewijzen.

Procedure

Aan de hand van het “aanvraagformulier voor financiële steun”, te bekomen bij de Vlaamse Liga tegen Kanker, wordt het dossier steeds opgesteld door een sociale dienst van het ziekenhuis of mutualiteit. Niet door de patiënt zelf.

De aanvraag moet gebeuren voor het overlijden van de patiënt.

Wat meebrengen

  • Uittreksel uit het bevolkingsregister met gezinssamenstelling, eventueel akte van overlijden of overlijdensbericht
  • Alle inkomsten van de inwonende gezinsleden (pensioenstrook, loonfiche, ziekte-uitkering, rekeninguittreksel ..
  • Betreffende de woning: bewijs niet-geïndexeerd K.I., hypothecaire aflossing, huishuur
  • Medische uitgaven: kopieën van ziekenhuisfacturen (opnames en ambulante kosten),
  • Alle andere medische kosten zoals consultaties, labkosten, vervoerskosten, kosten paramedici enz. (bij voorkeur overzichtsstaat van het ziekenfonds), overzichtsstaat geneesmiddelen van de apotheker, facturen thuiszorg (gezinszorg, huur medisch materiaal ..), een medisch attest dat de datum van de diagnose vermeldt.
  • Andere bewijsstukken: tussenkomst hospitalisatieverzekering, Maf-gegevens aan de hand van print ziekenfonds (persoonlijke teller + gezinsteller). Indien de kosten over twee kalenderjaren lopen de beide MAF-tellers toevoegen.
  • Vaste maandelijkse uitgaven: enkel studiekosten, leningen, medische schulden, medische kosten voor andere gezinsleden.

Maak kopieën, originelen worden niet teruggestuurd!

Bedrag

equivalent inkomen kleiner dan 970 euro:

  • 1/4 van de medische kosten op jaarbasis

equivalent inkomen groter dan 970 euro:

  • 1/6 van de medische kosten op jaarbasis

Er wordt ook rekening gehouden met het bezit van een woning of hypothecaire lasten en met de vaste maandelijkse uitgaven.

Openingsuren & contact

LCP