Leader Midden-West-Vlaanderen

Logo Leader Midden-West-Vlaanderen (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van Leader:

Leader staat voor ‘Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale’. Het is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Deze methodiek van samenwerken die van onderuit (bottom-up) wordt geregisseerd, richt zich specifiek naar actoren op het platteland. Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen van ter plaatse.

Organisaties, verenigingen en ondernemers met een schitterend idee of strak plan voor het dorp en/of de regio, kunnen beroep doen op financiële steun vanuit Leader. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend bij de Plaatselijke Groep (waar ook Oostkamp in vertegenwoordigd is). Alle info is terug te vinden op www.west-vlaanderen.be/leader.

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 21 februari 2019 volgende gemeenteraadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente in de Plaatselijke Groep:

  • afgevaardigde Plaatselijke Groep: Katrien Talloen
  • plaatsvervanger Plaatselijke Groep: Liesbeth Gellinck

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP