Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

logo_VVSG (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van VVSG:

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur. Als professionele dienstverlenende organisatie biedt de VVSG informatie, advies, vorming en begeleiding aan voor politieke bestuurders en personeelsleden. Zij organiseert kennis- en ervaringsuitwisseling en zal zich verder ontwikkelen tot kennismakelaar van het lokale bestuursniveau.

Als professionele en representatieve belangenbehartiger en onderhandelaar met andere overheden en instellingen organiseert de VVSG de permanente dialoog met de leden, het overleg en het netwerk met andere organisaties op het terrein van het lokale bestuur.

Als maatschappelijke beweging van het lokale bestuur komt de VVSG op voor sterke lokale besturen die optreden als eerstelijnsoverheid in het belang van de lokale gemeenschap. In haar concrete actie en visieontwikkeling gaat de vereniging uit van:

  • het vergroten van de lokale beleidsruimte en bestuurskracht,
  • het verhogen van de kwaliteit van de lokale beleidsvoering,
  • het versterken van de lokale democratie,
  • het streven naar duurzame ontwikkeling op het lokale en mondiale niveau.

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 21 februari 2019 volgende gemeenteraadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente in de bestuursorganen van VVSG:

  • afgevaardigde algemene vergadering: Jan de Keyser
  • plaatsvervanger algemene vergadering: Sam Van de Caveye

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP