Toelage kampvervoer jeugdverenigingen

Het vervoer van en naar de kampplaatsen van de erkende Oostkampse jeugdverenigingen van het voorbije werkjaar wordt door het gemeentebestuur betaald, binnen de mogelijkheden van het budget.

Voorwaarden

Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier. Enkel terugbetaling van kosten voor voertuig, chauffeur en brandstof voor het vervoer van materiaal vanuit Oostkamp van en naar de kampplaats. (Kosten voor vervoer van personen, transport per boot of trein, douanerechten of tol komen niet in aanmerking voor betaling.) Slechts één heenrit en één terugrit per kampplaats worden terugbetaald. Per rit komt slechts één voertuig in aanmerking voor terugbetaling.

Voor verenigingen die zelf een firma aanstellen voor het vervoer mag het tarief niet meer bedragen dan dat van de firma voorgesteld door de gemeente. (De eventuele meerkost wordt betaald door de jeugdbeweging.)

Procedure

De dienst Jeugd stuurt een bestek met een aantal voorwaarden op naar een aantal firma’s.

De beste/goedkoopste firma-afhankelijk van gunningsvoorwaarden - wordt bekendgemaakt. De jeugdverenigingen kiezen om met deze firma te werken of zelf een firma aan te stellen.

De dienst Jeugd geeft alle data en plaatsen door aan de firma. Jeugdverenigingen met een eigen firma, spreken zelf af met hun firma. Alle facturen moeten worden doorgestuurd naar de dienst Jeugd. Het gemeentebestuur betaalt alle facturen.

De jeugdvereniging moet bepaalde informatie aan de dienst Jeugd bezorgen op papier of elektronisch:

  • Tegen 15 februari van het huidige werkjaar: de data en het dagdeel van de heen- en terugrit van het kampvervoer.
  • Tegen 1 oktober na het werkjaar: de gedateerde facturen (als de firma die niet zelf doorstuurde naar het gemeentebestuur)

Bedrag

Als het budget ontoereikend is, wordt er geld teruggevorderd van de jeugdverenigingen. In de eerste plaats van jeugdverenigingen die meer dan 1200 km afleggen. Als er nog geld te kort is: is er een procentuele afhouding van alle jeugdverenigingen, behalve van jeugdverenigingen met een goedkopere firma dan de voorgestelde firma.

Als referentie: in 2011 was het budget 16.000 euro

Downloads

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Jeugd

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP