Euregio Scheldemond

Logo Euregio Scheldemond (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van Euregio Scheldemond:

Euregio Scheldemond is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband met een Gemeenschappelijk Orgaan, de Scheldemondraad. We werken thematisch via verschillende vakgroepen en gebiedsgericht via gemeentelijke clusters. Het secretariaat staat in voor de uitvoering van de Scheldemondwerking.

We onderscheiden ons door het stimuleren van samenwerking op het vlak van biogebaseerde economie, agrofood, logistiek, duurzame havens, zorgeconomie en beleveniseconomie, en door het bieden van een platform voor creatieve, innovatieve samenwerkingsinitiatieven over sectoren heen.

Als netwerk van intermediaire en lokale besturen is de Scheldemondraad goed geplaatst voor een faciliterende rol in de samenwerking tussen overheden, bedrijfswereld en onderwijs, rekening houdend met het maatschappelijke draagvlak. De Scheldemondraad bevordert hiertoe concrete samenwerkingsprojecten. Waar nodig neemt de raad ook het lobbywerk op naar bevoegde overheden.

Met het Scheldemondfonds subsidiëren we projecten inzake grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onderwijs, toerisme, veiligheid, ondernemerschap, … Het fonds, waar door de drie provincies jaarlijks 75.000 Euro wordt gestort, is een volledig autonome subsidiëring, los van Europa.

Verschillende vakgroepen zetten zich permanent in voor:

  • Economie
  • Toerisme en cultuur
  • Onderwijs, welzijn en zorg
  • Ruimtelijke ordening en milieu
  • Openbare orde en veiligheid
  • Landbouw en visserij

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP