West-Vlaamse Intercommunale (WVI)

Logo WVI (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van WVI:

WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten bijstaat bij het vervullen van hun taken. WVI is actief in 54 West-Vlaamse gemeenten.

Het verhaal van WVI begon in 1964 met de oprichting van 3 intercommunales met elk een eigen specifieke doelstelling: de WIH, actief op het vlak van woonprojecten, de WIER, actief als ontwikkelaar van bedrijventerreinen en de WITAB fungeerde als expertisecentrum voor stedenbouw en ruimtelijke ordening. In 1999 zijn de drie intercommunales gefusioneerd tot WVI (West-Vlaamse Intercommunale - dienstverlenende vereniging).

WVI is actief op volgende domeinen:

  • de ontwikkeling van bedrijventerreinen
  • de realisatie van woonprojecten
  • project- en procesregie
  • advies en studies op het gebied van ruimtelijke planning, mobiliteit en GIS
  • advies en studies op het gebied van milieu, natuur, klimaat en energie
  • delen van diensten, personeel en producten (shared services)
  • Europese subsidieprojecten
  • Ondersteunen van regiowerking en grensoverschrijdende samenwerking

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 21 februari 2019 volgende gemeenteraadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente in de bestuursorganen van WVI:

  • afgevaardigde algemene vergadering: Filip Wybo
  • plaatsvervanger algemene vergadering: Björd Gryp

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP