Zefier

Logo Zefier (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van Zefier:

Zefier heeft verschillende participaties in projecten, op het grondgebied van het Vlaams Gewest, die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen, in casu windturbines en zonnepanelen.

Met 4,2 miljoen inwoners of 65 % van de Vlaamse bevolking is Zefier de facto de grootste onrechtstreekse burgercoöperatie. De huidige partners van Zefier m.n. Engie-Electrabel, Eneco, Storm en Terranova bieden rechtstreekse burgercoöperatie aan.

Begin 2019 participeerde Zefier in 85 operationele windturbines met een nominaal vermogen van 209,05 MW en in 72.408 zonnepanelen met een geïnstalleerd piekvermogen van 20.897,71 kWp.

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 21 februari 2019 volgende gemeenteraadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente in de bestuursorganen van Zefier:

  • afgevaardigde algemene vergadering: Nel Thieren
  • plaatsvervanger algemene vergadering: Jan de Keyser

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP