Toelage Oostkampse jeugdverenigingen

Erkende jeugdverenigingen krijgen voor hun activiteiten, kampen, weekends, leden en begeleiding, vorming van het voorbije werkjaar een toelage.

Voorwaarden

Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier.

Als er een wijziging is in de planning van activiteiten, kampen of weekends, moet de vereniging de dienst Jeugd binnen de week inlichten.

* voor activiteiten (zie verder) Elke activiteit valt onder slechts één categorie.

Als er meerdere mogelijkheden zijn, wordt de categorie met het grootste gewicht gekozen. Baravonden, voorbereidingsmomenten en opkuis komen niet in aanmerking. Activiteiten tijdens kampen of weekends worden ook niet in aanmerking gekomen.

* Voor kampen en weekends Er zijn steeds minstens 2 gekwalificeerde begeleiders aanwezig.Er is steeds minstens 1 begeleider per 10 leden aanwezig.Er zijn meer leden dan begeleiders.Er is een wagen en een bestuurder ter plekke.

De medische fiches van alle leden en begeleiders zijn aanwezig.Er is een uitgebreid EHBO-pakket aanwezig.

De kampplaats voldoet aan onderstaande normen:

  • Verblijf in tenten: Veilig en hygiënisch terrein, legale kampplaats, voldoende en goede slaapmogelijkheden, bereikbaar voor de hulpdiensten, zuiver drinkwater op het kampterrein, per 15 personen één hygiënische toilet,voldoende wasmogelijkheid met voldoende privacy, gas- en elektrische toestellen moeten gekeurd zijn.
  • Verblijf in een jeugdverblijfcentrum:De kampplaats moet erkend en goedgekeurd zijn door de bevoegde overheid (in België: gemeenschapsregeringen).
 

* Voor leden en begeleiding. Elke persoon kan maar onder één categorie vallen.

Als er meerdere mogelijkheden zijn, wordt de categorie met de hoogste waarde gekozen. De vereniging moet afdoend bewijzen dat een begeleider gekwalificeerd is. Er komen maximaal 2 gekwalificeerde begeleiders per 10 gasten in aanmerking.

Als er minder dan 20 leden zijn, wordt toch een toelage gegeven van 20 leden. 

* Voor interne en externe vorming. De vorming moet relevant zijn voor de werking van de eigen jeugdvereniging.

Bij interne vorming moeten minstens 5 begeleiders en/of verantwoordelijken van de jeugdvereniging aanwezig zijn.

Voor externe vorming komt enkel het inschrijvingsgeld voor de cursus in aanmerking. De externe vorming moet worden betaald door de vereniging.

Procedure

De jeugdvereniging moet bepaalde informatie aan de dienst Jeugd bezorgen op papier of elektronisch.

* Vóór de activiteit (op dezelfde manier en op hetzelfde tijdstip als aan de leden meegedeeld):de datum, plaats en doelgroep van de activiteit.

* Vóór het kamp of weekend (op dezelfde manier en op hetzelfde tijdstip als aan de leden meegedeeld):de datum en plaats van het kamp of weekend en het contract tussen de jeugdvereniging en de uitbater van de kampplaats

* Tegen 1 oktober na het werkjaarde lijst met de deelnemers (leden, begeleiding en kookploeg) van het kamp of weekend.

* Verder ook:

  • Een bewijs van verzekering van alle leden en begeleiding.
  • De lijst van de koepel met de namen van alle leden en begeleiding die verzekerd zijn.
  • Als de jeugdvereniging geen koepel heeft, een lijst met de namen, adressen, leeftijd entelefoonnummers van alle leden en begeleiding die verzekerd zijn.
  • Bewijs van interne vorming + deelnemerslijst.
  • Inschrijvings- en betalingsbewijs externe vorming.
  • De uitbetaling gebeurt voor 31 december.

Bedrag

In de eerste plaats worden de kosten voor vorming betoelaagd.

4.2 De toelage per vereniging = (waarde in euro van één punt) x (het aantal punten)

4.3 De waarde van één punt = (beschikbare budget)/ (puntentotaal van alle jeugdverenigingen samen)

4.4 Op basis van de ingediende gegevens worden volgende punten toegekend:

Categorie en punten.

Gewone activiteit                                                                                                      1

Gewone activiteiten langer dan 4 uur                                                                  2

Sensibiliserende activiteit                                                                                       10

Activiteit ten voordele van een goed doel                                                           10

Openbare activiteit                                                                                                   3

Lid                                                                                                                                1

Begeleider                                                                                                                  2

Gekwalificeerd begeleider                                                                                       1

Overnachting per deelnemer in een jeugdverblijfcentrum                           1,5

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Jeugd

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP