Bezoldigingen en presentiegelden 2017

geld (grote weergave)

In Vlaanderen is het al tientallen jaren verplicht dat er een vergoeding betaald wordt per bijgewoonde zitting van een bestuursorgaan.

Net zoals de voorbije jaren wil het gemeentebestuur van Oostkamp open communiceren over de verschillende bestuursorganen van intercommunales waarin de gemeentemandatarissen zetelen en over de vergoedingen die ze er krijgen.

Ondertussen bezorgden de verschillende organisaties ons de gegevens voor 2017, waardoor het overzicht bij de downloads kon worden opgemaakt.

Meer info

Aanvullend geven wij u graag ook volgende informatie:

- De zitpenning in raden van bestuur en directiecomités van intercommunales mag niet meer bedragen dan de zitpenning voor een gemeenteraadszitting, namelijk

 • 205,04 euro bruto tot en met 30 juni 2017;
 • 209,14 euro na de indexering op 1 juli 2017.

  Hierop wordt ca. 30% bedrijfsvoorheffing afgehouden.

- Wedden van de leden van het College van Burgemeester en Schepen, gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden, Politieraadsleden, leden van Raad van Bestuur en DirectieComité Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O):

 • Raadsleden ontvangen geen wedde, maar krijgen een presentiegeld voor hun aanwezigheid op vergaderingen:
  • per bijgewoonde vergadering van Gemeenteraad en OCMW-raad kregen de raadsleden een zitpenning van 205,04 euro bruto t.e.m. 30 juni 2017 en 209,14 euro bruto vanaf 1 juli 2017;
  • per bijgewoonde vergadering van de Politieraad kregen de raadsleden een zitpenning van 198,59 euro bruto t.e.m. 30 juni 2017 en 202,57 euro bruto vanaf 1 juli 2017;
  • per bijgewoonde vergadering van AGB-O kregen de raadsleden een zitpenning van 102,52 euro bruto t.e.m. 30 juni 2017 en 104,57 euro bruto vanaf 1 juli 2017; indien vergaderingen van Raad van Bestuur en DirectieComité na elkaar doorgingen, werd slechts 1 zitpenning voor die dag uitgekeerd;
 • De wedde van de burgemeester wordt berekend op basis van twee criteria:
  • de grootte van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement;
  • het inwonersaantal van de gemeente: voor gemeenten met een inwonersaantal tussen 20.001 en 25.000 inwoners krijgt de burgemeester 87,8797% van de wedde van een Vlaams parlementslid. Hierop wordt 7,5%, werknemersbijdrage voor pensioen en bedrijfsvoorheffing (BV is minimaal 25% tot 45%) ingehouden. De BV is afhankelijk van de persoonlijke situatie en eventuele andere beroepsinkomsten.
 • De wedde van de schepenen en van de voorzitter van het OCMW wordt berekend als een percentage van de wedde van de burgemeester. Dit is 60% van de wedde van de burgemeester in gemeenten tot 50.000 inwoners. Ook hierop wordt 7,5% werknemersbijdrage pensioen en 25 tot 45% BV toegepast (BV ook hier afhankelijk van de persoonlijke situatie en eventuele andere beroepsinkomsten).
 • De exacte bedragen van de geïndexeerde bruto jaarwedden kan u terugvinden op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/mandatarissen/bezoldigingsregeling/weddevaststelling-uitvoerende-mandatarissen/basiswedde

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP