Toelage evenementen jeugd

Organisatoren van jeugdevenementen kunnen op basis van de gemaakte kosten een toelage krijgen.

Voorwaarden

Het project moet aan volgende basisvoorwaarden voldoen:

 • enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier;
 • het evenement vindt plaats op het grondgebied van Oostkamp;
 • per jaar kan een organisator slechts één toelage krijgen voor een gelijksoortig evenement;
 • op alle publiciteit staat het gemeentelijk logo en de vermelding ‘met medewerking van het gemeentebestuur van Oostkamp’;
 • er is een aantoonbaar financieel risico;
 • de organisatoren hebben geen persoonlijke verrijking als doel;
 • enkel uitkoopsommen, huur locatie en materiaal, promotiemateriaal en auteursrechten komen in aanmerking.

Procedure

Aanvragen bij de dienst Jeugd:

 • 35 werkdagen voor het evenement met vermelding van:
 • de plaats, datum en omschrijving van het evenement;
 • de geraamde kosten en inkomsten;
 • de inkom- of deelnameprijs;
 • de namen van de organisatoren en 2 volwassen verantwoordelijken.

Verslag: 25 werkdagen na het evenement met:

 • bewijs van de kosten;
 • exemplaren van het promotiemateriaal;
 • kort verslag van het evenement.

De Jeugdraad geeft advies over de aanvraag. Het College stelt de maximumtoelage vast van 250, 500, 750 of 1000 euro. Vóór het evenement wordt een eerste deel van de toelage gegeven. De uitbetaling van het resterende bedrag gebeurt voor 31 december.

Bedrag

Het College stelt de maximumtoelage vast van 250, 500, 750 of 1000 euro. Vóór het evenement: 25% van het maximumbedrag (tot 250 euro). Na het verslag: aanvulling tot 50% van de bewezen kosten, voor zover het maximumbedrag niet wordt overschreden. Indien blijkt dat de eerste schijf van de toelage hoger is dan 50% van de bewezen kosten, wordt het verschil teruggevorderd van de organisator. Als het budget ontoereikend is, wordt van elk evenement een evenredig deel van de tweede schijf afgehouden.

Downloads

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Jeugd

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP