Toelagereglement op de kleine landschapselementen

De gemeente geeft subsidies voor de aanleg en/of het onderhoud van heggen, hagen, houtkanten, knotbomen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden in landelijke gebied.

Het aanvraagformulier vindt u onder het digitaal loket. Het reglement vindt u bij de downloads.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 24 december 2019.

Voorwaarden

(1) De betoelaagbare elementen liggen in het landelijk gebied van de gemeente Oostkamp. Onder landelijk gebied vallen volgende zones op het Gewestplan Brugge-Oostkust:

 • agrarisch gebied
 • landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • natuurgebied
 • natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat
 • parkgebied
 • bosgebied.

(2) De landschapselementen moeten van effectieve landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis zijn.

(3) Een lijst van de streekeigen boom- en struiksoorten die in aanmerking komen voor subsidiëring vind je bij de downloads. 

Komen niet in aanmerking voor betoelaging door dit reglement:

 • Alle elementen die opgenomen zijn in een siertuin, moestuin of een gazon rond een gebouw met woonfunctie, of om dergelijke tuinen af te schermen.
 • Beplantingen of heraanplantingen met dezelfde soort die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een kapvergunning.
 • Groenschermen die opgelegd worden in het kader van stedenbouwkundige of milieuvergunning.
 • Aanplantingen die gebeuren in het kader van landschap-bedrijfsaanlegplannen opgezet door een organisatie zoals de vzw Regionaal Landschap Houtland.

Bedrag

Aanleg:

 • hagen, heggen, groenschermen, houtkanten en -wallen, hakhoutstoven: 0,25 euro per plant
 • hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom.
 • niet bewortelde poten: 2 euro per plant
 • veedrinkpoelen: 250 euro forfaitair

maximaal 250 euro voor aanleg per aanvrager per jaar
maximaal 250 euro voor aanleg poelen per jaar

Onderhoud:

 • hagen: 0,25 euro per lopende meter
 • oude hagen (> 40 jaar): 0,50 euro per lopende meter
 • houtkant, heg: 1 euro per lopende meter
 • houtkanten breder dan 2 meter: 0,50 euro per m²
 • hakhoutstoven: 5 euro per stuk
 • knotbomen: 12,50 euro per boom
 • knoteiken 15 euro per boom
 • jonge knotbomen (omtrek minder dan 0,50 m; knot minstens 5 takken) 2 euro per boom
 • veedrinkpoel: 200 euro forfaitair

maximaal 250 euro voor onderhoud per aanvrager per jaar
maximaal 200 euro voor onderhoud poel per jaar

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP