Toelagereglement op de kleine landschapselementen

De gemeente geeft subsidies voor de aanleg en/of het onderhoud van heggen, hagen, houtkanten, knotbomen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden in landelijke gebied.

Het aanvraagformulier vindt u onder het digitaal loket. Het reglement vindt u bij de downloads.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 24 december 2019.

Voorwaarden

(1) De betoelaagbare elementen liggen in het landelijk gebied van de gemeente Oostkamp. Onder landelijk gebied vallen volgende zones op het Gewestplan Brugge-Oostkust:

 • agrarisch gebied
 • landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • natuurgebied
 • natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat
 • parkgebied
 • bosgebied.

(2) De landschapselementen moeten van effectieve landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis zijn.

(3) Een lijst van de streekeigen boom- en struiksoorten die in aanmerking komen voor subsidiëring vind je bij de downloads. 

Komen niet in aanmerking voor betoelaging door dit reglement:

 • Alle elementen die opgenomen zijn in een siertuin, moestuin of een gazon rond een gebouw met woonfunctie, of om dergelijke tuinen af te schermen.
 • Beplantingen of heraanplantingen met dezelfde soort die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een kapvergunning.
 • Groenschermen die opgelegd worden in het kader van stedenbouwkundige of milieuvergunning.
 • Aanplantingen die gebeuren in het kader van landschap-bedrijfsaanlegplannen opgezet door een organisatie zoals de vzw Regionaal Landschap Houtland.

Bedrag

Aanleg:

 • hagen, heggen, groenschermen, houtkanten en -wallen, hakhoutstoven: 0,25 euro per plant
 • hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom.
 • niet bewortelde poten: 2 euro per plant
 • veedrinkpoelen: 250 euro forfaitair

maximaal 250 euro voor aanleg per aanvrager per jaar
maximaal 250 euro voor aanleg poelen per jaar

Onderhoud:

 • hagen: 0,25 euro per lopende meter
 • oude hagen (> 40 jaar): 0,50 euro per lopende meter
 • houtkant, heg: 1 euro per lopende meter
 • houtkanten breder dan 2 meter: 0,50 euro per m²
 • hakhoutstoven: 5 euro per stuk
 • knotbomen: 12,50 euro per boom
 • knoteiken 15 euro per boom
 • jonge knotbomen (omtrek minder dan 0,50 m; knot minstens 5 takken) 2 euro per boom
 • veedrinkpoel: 200 euro forfaitair

maximaal 250 euro voor onderhoud per aanvrager per jaar
maximaal 200 euro voor onderhoud poel per jaar

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP