Premie aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, knotwilgen, ...)

De gemeente geeft subsidies voor de aanleg en/of het onderhoud van heggen, hagen, houtkanten, knotbomen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden in landelijke gebied.

Het aanvraagformulier vindt u onder het digitaal loket. Het reglement vindt u bij de downloads.

Voorwaarden

(1) De betoelaagbare elementen liggen in het landelijk gebied van de gemeente Oostkamp. Onder landelijk gebied vallen volgende zones op het Gewestplan Brugge-Oostkust:

 • agrarisch gebied
 • landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • natuurgebied
 • natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat
 • parkgebied
 • bosgebied.

(2) De landschapselementen moeten van effectieve landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis zijn.

(3) Een lijst van de streekeigen boom- en struiksoorten die in aanmerking komen voor subsidiëring vind je bij de downloads. 

Komen niet in aanmerking voor betoelaging door dit reglement:

 • Alle elementen die opgenomen zijn in een siertuin, moestuin of een gazon rond een gebouw met woonfunctie, of om dergelijke tuinen af te schermen.
 • Beplantingen of heraanplantingen met dezelfde soort die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een kapvergunning.
 • Groenschermen die opgelegd worden in het kader van stedenbouwkundige of milieuvergunning.
 • Aanplantingen die gebeuren in het kader van landschap-bedrijfsaanlegplannen opgezet door een organisatie zoals de vzw Regionaal Landschap Houtland.

Bedrag

Aanleg:

 • hagen, heggen, groenschermen, houtkanten en -wallen, hakhoutstoven: 0,25 euro per plant
 • hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom.
 • niet bewortelde poten: 2 euro per plant
 • pootveedrinkpoelen: 250 euro forfaitair

Onderhoud:

 • hagen: 0,50 euro per lopende meter
 • oude hagen (> 40 jaar): 0,50 euro per lopende meter
 • houtkant, heg: 1 euro per lopende meter
 • houtkanten breder dan 2 meter: 0,50 euro per m²
 • hakhoutstoven: 6 euro per stuk
 • knotbomen: 12,50 euro per boom
 • knoteiken 15 euro per boom
 • jonge knotbomen (bij eerste snoeibeurt minimum 5 jaar na aanplant en/of met omtrek minder dan 0,50 m) 2 euro per boom
 • veedrinkpoel: 200 euro forfaitair

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP