Verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

Indien je een uitbater bent van een voor het publiek toegankelijke plaats, ben je bij wet verplicht om een verzekering BA objectieve af te sluiten. Met deze verzekering bescherm je je tegen schadeclaims van derden wanneer je zonder bewijs van fout aansprakelijk wordt gesteld na een brand of ontploffing. Bezoekers en toevallige voorbijgangers kunnen gewond raken door brand en ontploffing van het gebouw. Een brandverzekering dekt alleen de schade aan roerende en onroerende goederen.

Meer info

Gemeente op de hoogte brengen
Bij het afsluiten van de polis is de verzekeringsmaatschappij verplicht een verzekeringsattest af te leveren. Een duplicaat van dit attest moet worden overgemaakt aan de burgemeester.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan deze wettelijke verplichting.

Voor wie is de deze verzekering verplicht?
Volgende inrichtingen dienen een dergelijke verzekering af te sluiten:

 • Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
 • Restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m³ bedraagt
 • Hotels en motels met ten minste 4 kamers en die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
 • Kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m³ hebben
 • Jeugdherbergen
 • Artistieke cabarets en circussen
 • Bioscopen en theaters
 • Casino’s
 • Culturele centra
 • Polyvalente zalen voor o.a. voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
 • Sportzalen
 • Schietstands
 • Stadions
 • Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
 • Gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m³ bedraagt
 • Opblaasbare structuren
 • Handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 1000 m³
 • Pretparken
 • Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
 • Serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden
 • Inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
 • Kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m³ bedraagt
 • Stations, het geheel van metronetwerken en luchthavens
 • Gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m³ bedraagt
 • Gebouwen van de Hoven en de Rechtbanken

Praktisch

Lokale economie

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 861
fax050 552 408
economie@oostkamp.be visitekaartje
LCP