Terras horecazaak

Een mooi terras aan je horecazaak kan een meerwaarde betekenen voor je zaak. Om een terras te realiseren wens je soms gebruik te maken van een openbaar plein, een groenzone of een gedeelte van het voetpad.

Indien je terras op een gedeelte van het openbaar domein staat, is het reglement rond terrassen op het openbaar domein van kracht. Dit is een onderdeel van het algemeen zonaal politiereglement.

Horecazaken die een terras voor de handelszaak op het openbaar domein willen plaatsen moeten een wegvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Meer info

Dienst Ruimtelijke Ordening

Voorwaarden

Het plaatsen van het terras is alleen toegelaten vanaf 1 april tot en met 31 oktober. Na 31 oktober moeten alle terrasonderdelen verwijderd worden. Het openbaar domein moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.

De zichtbaarheid voor het verkeer mag nooit belemmerd worden. Er moet een obstakelvrije doorgang blijven van 1,50 meter.

Een vaste overkapping is niet toegelaten.

Procedure

Je vraagt schriftelijk (brief of e-mail) een wegvergunning aan bij de dienst Ruimtelijke Ordening. In de brief vermeld je de volgende gegevens: gegevens van de aanvrager, locatie van het terras, periode, afmetingen van het terrasplan en foto’s in bijlage toevoegen.

Wat meebrengen

Inplanting terras met afmetingen, nota en duidelijke foto’s.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Tijdens de lockdown voorjaar 2021, werkt het Loket Wonen & Omgeving enkel op afspraak. 

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP