Terras horecazaak

Een mooi terras aan je horecazaak kan een meerwaarde betekenen voor je zaak. Om een terras te realiseren wens je soms gebruik te maken van een openbaar plein, een groenzone of een gedeelte van het voetpad.

Indien je terras op een gedeelte van het openbaar domein staat, is het reglement rond terrassen op het openbaar domein van kracht. Dit is een onderdeel van het algemeen zonaal politiereglement.

Horecazaken die een terras voor de handelszaak op het openbaar domein willen plaatsen moeten een wegvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Meer info

Dienst Ruimtelijke Ordening

Voorwaarden

Het plaatsen van het terras is alleen toegelaten vanaf 1 april tot en met 31 oktober. Na 31 oktober moeten alle terrasonderdelen verwijderd worden. Het openbaar domein moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.

De zichtbaarheid voor het verkeer mag nooit belemmerd worden. Er moet een obstakelvrije doorgang blijven van 1,50 meter.

Een vaste overkapping is niet toegelaten.

Procedure

Je vraagt schriftelijk (brief of e-mail) een wegvergunning aan bij de dienst Ruimtelijke Ordening. In de brief vermeld je de volgende gegevens: gegevens van de aanvrager, locatie van het terras, periode, afmetingen van het terrasplan en foto’s in bijlage toevoegen.

Wat meebrengen

Inplanting terras met afmetingen, nota en duidelijke foto’s.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP