Tomas Peirsegaele | Kringwinkel ’t rad

Lokale held Tomas Peirsegaele (grote weergave)

Tomas Peirsegaele is algemeen directeur bij Kringwinkel ’t rad in Ruddervoorde. Daar bevindt zich ook het centraal sorteermagazijn. Op zes andere locaties, waaronder Brugge, Blankenberge, Beernem, Knokke-Heist en Zedelgem, worden de spullen verkocht die in Ruddervoorde werden gesorteerd. De evidente duurzame doelstellingen van een Kringwinkel zijn hergebruik stimuleren en afval verminderen. Daar wordt heel veel tijd, geld en energie in gestoken bij ‘t rad. Maar daarnaast legt ‘t rad zich met zijn werking sterk toe op het verminderen van sociale ongelijkheid. De Kringwinkel is er voor iedereen. Ook de personeelsleden van de Kringwinkel zijn erg divers. Door deze sociale tewerkstelling krijgen mensen kans op eerlijk werk. En er wordt voor hen gezorgd. De Kringwinkel zet actief in op de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers.

Meer info

Tijdens de week van de duurzame gemeente, van 18 tot 25 september 2018, hebben steden en gemeenten, waaronder ook Oostkamp, zich ingezet om mensen, bedrijven en verenigingen in de kijker te zetten die initiatieven nemen rond een betere, duurzame wereld. Oostkamp is bovendien een van de 20 pilootgemeenten die zich engageert om de opvolgers van de milleniumdoelstellingen, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), te integreren waar mogelijk en tastbaar te maken voor de inwoners.

Dit is een van de lokale helden uit Oostkamp die zich inzet voor een duurzamere wereld. Deze helden zijn één voor één bescheiden, maar overtuigde mensen die hopen met hun verhaal anderen te inspireren. Want een duurzame wereld, die maken we samen!

Tomas Peirsegaele | Kringwinkel ’t rad

Inzetten op het verminderen van sociale ongelijkheid – SDG 10

Tomas Peirsegaele is algemeen directeur bij Kringwinkel ’t rad in Ruddervoorde. Daar bevindt zich ook het centraal sorteermagazijn. Op zes andere locaties, waaronder Brugge, Blankenberge, Beernem, Knokke-Heist en Zedelgem, worden de spullen verkocht die in Ruddervoorde werden gesorteerd. De evidente duurzame doelstellingen van een Kringwinkel zijn hergebruik stimuleren en afval verminderen. Daar wordt heel veel tijd, geld en energie in gestoken bij ‘t rad. Maar daarnaast legt ‘t rad zich met zijn werking sterk toe op het verminderen van sociale ongelijkheid. De Kringwinkel is er voor iedereen. Ook de personeelsleden van de Kringwinkel zijn erg divers. Door deze sociale tewerkstelling krijgen mensen kans op eerlijk werk. En er wordt voor hen gezorgd. De Kringwinkel zet actief in op de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers.

Tomas, de evidente duurzame doelstellingen van een Kringwinkel zijn hergebruik stimuleren en afval verminderen. Kun je wat voorbeelden geven?

‘Wist je dat wij jaarlijks ruim 2,5 miljoen kg materiaal verzamelen dat wij een tweede leven proberen te geven? Dat is een enorme hoeveelheid. Ik vermoed zelfs dat we dit jaar al de grens van 3 miljoen kg inzamelden en het jaar is nog niet eens ten einde. Als je bedenkt hoeveel ‘afval’ dit anders zou worden…

Regelmatig krijgen we in ons sorteercentrum in Ruddervoorde retours van andere Kringwinkels, zoals huisraad, meubels en textiel. Om ervoor te zorgen dat deze spullen niet op de vuilnisbelt terecht komen, organiseren we nu in Ruddervoorde elke eerste en derde zaterdag van de maand een stockverkoop. We hebben in april/mei geëxperimenteerd met dit concept en ruim 100 mensen bereikt die al voor het aanvangsuur klaar stonden aan de poort.’

Wat was voor jullie een belangrijke hefboom in duurzaam ondernemen?

‘Het ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’ dat ondernemingen de mogelijkheid biedt om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven. Zo organiseer je binnen de tijdspanne van een jaar 10 acties die gelinkt zijn aan de 17 SDG’s. En je kunt rekenen op het advies van experten om een actieplan uit te werken.

Kringwinkel ’t rad heeft hieraan deelgenomen en een paar maanden geleden het bericht ontvangen dat we ons jaarcertificaat hadden behaald. Als we dit certificaat gedurende drie jaar op rij weten te behalen en voldoende inzetten op de 17 SDG’s, dan ontvangen we bovendien een internationaal erkend label.

Voor ons bedrijf is dit Charter een belangrijke inspiratiebron geweest. Zo zijn we recent nog met een paar nieuwe projecten gestart om de spullen die finaal niet verkocht raken toch nog verder te verwerken zodat ze niet op de vuilnisbelt belanden. We blijven dankzij het Charter voortdurend op zoek naar manieren om nog duurzamer te ondernemen.’

Jullie staan tijdens deze campagne als bedrijf in de kijker voor het verminderen van sociale ongelijkheid, zowel op het vlak van tewerkstelling als publiek.

‘De Kringwinkel is er voor iedereen. Zowel voor de mensen die het wat moeilijker hebben als voor de mensen die bewust kiezen voor tweedehands en zelfs voor de schattenjagers die er hopen een uniek stuk te vinden.

Daarnaast proberen we met de verkoop in de Kringwinkels -op jaarbasis goed voor een omzet van ongeveer 2.5 miljoen euro -sociale tewerkstelling te garanderen. Momenteel hebben we 200 doelgroepmedewerkers uit de regio in dienst: mensen die, al dan niet tijdelijk, geen plaats vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Door deze sociale tewerkstelling krijgen mensen kans op eerlijk werk. En er wordt voor hen gezorgd: we werken met een alarmbelprocedure zodat wie in de problemen zit geholpen wordt door de medewerkers van onze sociale dienst. We willen voorkomen dat onze medewerkers uit de boot vallen.

Wat weinigen weten is dat de Kringwinkel ook actief inzet op de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers. Zo wordt er wekelijks fruit geleverd, zijn er (elektrische) fietsen ter beschikking voor woon-werkverkeer en komen een aantal keer per jaar kappers en schoonheidsspecialisten in opleiding langs.’

Is er een rol weggelegd voor de overheid?

‘Een overheid kan bijvoorbeeld via subsidies duurzaam ondernemen promoten. Een bedrijf dat het duurzaamheidsverhaal ernstig neemt, streeft continu naar vooruitgang. Dit streven is niet goedkoop, want het overstijgt vaak de puur economische logica. Ik vind dat er op vandaag te weinig ‘gemeten’ wordt wat de maatschappelijke impact is van vele bedrijven. Het feit dat wij ook bezig zijn met sociale tewerkstelling, zorgt ervoor dat mensen kansen krijgen op eerlijk werk. En ook die keuzes hebben een positieve impact op de kosten voor de maatschappij. Maar dat wordt vandaag allemaal niet in rekening gebracht. Daar is een ander kader voor nodig dan wat vandaag bestaat. Misschien kan de overheid hier een rol in spelen.’

“Als je spullen aan de Kringwinkel schenkt, geef je ze een tweede leven.
Dat is goed voor het milieu. En bovendien bestrijdt je armoede en creëer je jobs.”

Heb je een tip voor de Oostkampenaar?

‘Het is belangrijk dat je weet dat als jouw spullen in de Kringwinkel een tweede leven krijgen. Dat is goed voor het milieu. Tegelijk draag je ook bij aan andere duurzame ontwikkelingsdoestellingen zoals armoedebestrijding en het realiseren van sociale tewerkstelling. Je doet dus echt een goede, duurzame daad!'

Ontdek de andere lokale helden uit Oostkamp

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP