Dannie Wildro | Werkgroep Groene, duurzame en hernieuwbare energie

Lokale held Dannie Wildro (grote weergave)

Dannie Wildro, woonachtig in Oostkamp, maakt deel uit van de werkgroep Groene, duurzame en hernieuwbare energie. Deze groep is ontstaan na de droomavond eind 2016. Eerst hebben de leden hun kennis vergroot over hernieuwbare energie en nu proberen ze om zoveel mogelijk inwoners en bedrijven te overtuigen van de voordelen van duurzame energie.

Meer info

Tijdens de week van de duurzame gemeente, van 18 tot 25 september 2018, hebben steden en gemeenten, waaronder ook Oostkamp, zich ingezet om mensen, bedrijven en verenigingen in de kijker te zetten die initiatieven nemen rond een betere, duurzame wereld. Oostkamp is bovendien een van de 20 pilootgemeenten die zich engageert om de opvolgers van de milleniumdoelstellingen, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), te integreren waar mogelijk en tastbaar te maken voor de inwoners.

Dit is een van de lokale helden uit Oostkamp die zich inzetten voor een duurzamere wereld. Deze helden zijn één voor één bescheiden, maar overtuigde mensen die hopen met hun verhaal anderen te inspireren. Want een duurzame wereld, die maken we samen!

Dannie Wildro | Werkgroep Groene, duurzame en hernieuwbare energie

Werkgroep Groene, duurzame en hernieuwbare energie – SDG 7

Dannie Wildro, woonachtig in Oostkamp, maakt deel uit van de werkgroep Groene, duurzame en hernieuwbare energie. Deze groep is ontstaan na de droomavond eind 2016. Eerst hebben de leden hun kennis vergroot over hernieuwbare energie en nu proberen ze om zoveel mogelijk inwoners en bedrijven te overtuigen van de voordelen van duurzame energie.

Hoe is de werkgroep ‘Groene, duurzame en hernieuwbare energie’ ontstaan?

‘Na de Droomavond* eind 2016 heb ik samen met Herman de werkgroep opgericht. We hebben er een aantal mensen bijgehaald, waaronder een andere lokale held Jos Deforche, en zo zijn we begin 2017 gestart met een man of 10 die nu gespecialiseerd zijn in duurzame energie.

Het eerste wat we gedaan hebben is onze kennis vergroot. Zo hebben we in de eerste helft van 2017 een bezoek gebracht aan fabrikanten van warmtepompen en windmolens, en hebben we energiecoöperaties zoals BeauVent en Klimaatpodium Brugge (CoopStroom) uitgenodigd voor een informatieve babbel. Sinds eind 2017 bezoeken we bedrijven in Oostkamp om hen te overtuigen van de voordelen van zonnepanelen en zich aan te sluiten bij de coöperaties. Dit is een moeizaam proces, moeizamer dan ik me vooraf had voorgesteld.’

Organiseren jullie ook acties?

‘Ja, we zetten ons bijvoorbeeld in om de vergunde windmolens toch geplaatst te krijgen. We voelen daar veel weerstand tegen, maar dat is met duurzame, alternatieve energie vaak het geval, dat je moet zwemmen tegen de stroom in. Iedereen is voor windmolens, zolang het maar niet in zijn zicht is, iedereen begrijpt het probleem van te veel auto’s maar wil de zijne niet opgeven. Er heerst bij velen het gevoel: een ander moet het maar doen.

En dat is ook een van de doelstellingen van de werkgroep: de mentaliteit van de mensen, en van de beleidmakers, voor een stuk te veranderen. We willen dat er niet enkel gekeken wordt naar de negatieve, maar ook naar de positieve aspecten van een verandering. Nu is het vaak zo dat er bij een beslissing rekening gehouden wordt met 100 stemmen tegen maar we hopen dat men ook wilt rekening houden met 500 stemmen voor.

We vinden het spijtig dat er nog geen windmolens in Oostkamp zijn gerealiseerd maar we blijven ons inzetten om op een positieve manier de voordelen van hernieuwbare energie in de kijker te zetten. 

Jullie volgen de nieuwste technologische ontwikkelingen op de voet?

‘Ja, er is zoveel positiefs te ontdekken. Er is de laatste tien jaar enorm veel vooruitgang geboekt op het vlak van nieuwe technologieën. Zo werken Chinese wetenschappers aan een prototype zonnepaneel dat energie kan opwekken zelfs wanneer het regent. En in Singapore zijn ze bezig met het ontwikkelen van een batterij die vijf x meer energie kan opslaan. Het is jammer dat zo’n positieve ontwikkelingen amper het nieuws halen.

Daarom dat we met de groep ook op zoek zijn naar een forum waarop we inwoners kunnen informeren over deze ontwikkelingen, over de voordelen van duurzame energie, waar we ze correcte info kunnen geven over bijv. slagschaduw van windmolens.’

Waarom is het zo moeilijk om mensen te overtuigen?

‘Wanneer je aan mensen vraag of ze voor of tegen groene energie zijn, zeggen ze allemaal voor. Maar zoals ik al eerder zei: als het er op aankomt, vinden ze dat een ander het maar moet doen. Velen kijken niet verder dan het stopcontact. Zolang het betaalbaar blijft wat er daar uitkomt, interesseert het hen niet wat er daarachter gebeurt.

De kostprijs van alternatieve energie is voor velen ook een argument om er niet voor te kiezen, omdat ze denken dat het te duur is, maar dit is niet meer zo. In sommige delen van de wereld is zonne-energie al goedkoper dan steenkool, en overal blijft de prijs dalen.

Maar het grootste probleem is het gebrek aan kennis, aan juiste informatie. Ik vind het initiatief ‘week van de duurzame gemeente’ een goed idee om mensen bewust te maken van duurzaamheid en het belang ervan maar eigenlijk is duurzaamheid iets dat bij ieder van ons continue op de radar moet staan.’

Wat is voor jou een duurzame wereld?

‘Een wereld die een lange termijnvisie nastreeft, met respect voor zowel mens, dier als milieu. Zolang de huidige wereld te veel gericht is op geldgewin, is een duurzame wereld zeer moeilijk. We zijn bezig met de wereld op te eten. Voor ons gaat er nog genoeg zijn, maar niet voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Mensen worden ook vaak aangezet om meer te consumeren terwijl wij vanuit de groep mensen bewust willen maken van minder te consumeren. Ook dat is tegen de stroom ingaan. Het is geen leuke boodschap om te brengen maar wel een nuttige voor onze planeet.’

“Kijk met een open geest naar de toekomst. Kijk verder dan je eigen situatie en
vergeet ook niet te kijken naar de voordelen van hernieuwbare en
duurzame energie (gezondere lucht, geen risico op rampen, en nog veel meer).”

Heb je een boodschap voor de Oostkampenaar die wil proberen duurzamer in het leven te staan?

‘Kijk met een open geest naar de toekomst. Probeer verder te kijken dan je eigen situatie en durf te kiezen voor de voordelen van duurzame energie (gezondere lucht, geen risico op rampen, oneindige bronnen). Het is pas wanneer we allemaal samenwerken, dat de doelstellingen van 2030 kunnen behaald worden.

En begin bij jezelf, laat het niet afhangen van de overheid. Je gewoontes kan en moet je doorbreken. Dat lijkt soms een onmogelijke opdracht, maar wanneer je dan achteraf terugkijkt, besef je dat het vlot gegaan is. Wist je dat er vele jaren geleden vuurtjes gestookt werden in de tuin? Toen leek een verbod daarop absurd, en nu zouden we het niet meer in ons hoofd durven halen om zoiets te doen. Geloof in de verandering!’

Ontdek de andere lokale helden uit Oostkamp

*Op 15 november 2016 organiseerde de gemeente een Droomavond, waarop de inwoners de kans kregen te tonen hoe zij de toekomst van hun gemeente zien én hoe zij daar zelf kunnen toe bijdragen. Focus lag op duurzaamheid en ontmoeting. Met bijna 240 mensen werd er aan de slag gegaan. Uiteindelijk zijn een aantal groepjes ook als écht aan de slag gegaan, waaronder deze groep rond duurzame energie.

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP