Annelien Boone | Oostkamp zwerfvuilvrij maken

Lokale held Annelien Boone (grote weergave)

Annelien Boone, woonachtig in Ruddervoorde, zet zich samen met andere inwoners in voor een propere buurt en gemeente. In 2017 heeft ze de Facebookgroep Oostkamp zwerfvuilvrij maken opgericht: enerzijds om inwoners te tonen wat ze met de groep allemaal opruimen van zwerfvuil (sensibiliseren) en anderzijds om groepsacties te organiseren. Zien opruimen, doet opruimen en het sociale aspect van in groep opruimen is ook een pluspunt.

Meer info

Tijdens de week van de duurzame gemeente, van 18 tot 25 september 2018, hebben steden en gemeenten, waaronder ook Oostkamp, zich ingezet om mensen, bedrijven en verenigingen in de kijker te zetten die initiatieven nemen rond een betere, duurzame wereld. Oostkamp is bovendien een van de 20 pilootgemeenten die zich engageert om de opvolgers van de milleniumdoelstellingen, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), te integreren waar mogelijk en tastbaar te maken voor de inwoners.

Dit is een van de lokale helden uit Oostkamp die zich inzet voor een duurzamere wereld. Deze helden zijn één voor één bescheiden, maar overtuigde mensen die hopen met hun verhaal anderen te inspireren. Want een duurzame wereld, die maken we samen!

Annelien Boone | Oostkamp zwerfvuilvrij maken

Onderneemt actie tegen zwerfvuil – SDG 12

Annelien Boone, woonachtig in Ruddervoorde, zet zich samen met andere inwoners in voor een propere buurt en gemeente. In 2017 heeft ze de Facebookgroep Oostkamp zwerfvuilvrij maken opgericht: enerzijds om inwoners te tonen wat ze met de groep allemaal opruimen van zwerfvuil (sensibiliseren) en anderzijds om groepsacties te organiseren. Zien opruimen, doet opruimen en het sociale aspect van in groep opruimen is ook een pluspunt.

Hoe ben je ertoe gekomen om je in te zetten voor zwerfvuil?

‘Tijdens onze vele wandelingen in de buurt, vorig jaar in de lente, zagen mijn vriend en ik enorm veel vuil liggen. Het was echt storend en zelfs gevaarlijk voor onze kinderen want we vonden glasscherven in de zandbakken in de speeltuin. Niets doen vond ik geen optie, dus zijn we beginnen oprapen. Al snel hadden we onze handen vol. De volgende keer namen we een plastic zak mee. En sindsdien nemen we altijd een grijpstok en zak mee wanneer we gaan wandelen. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kunnen opgroeien in een propere buurt en propere gemeente.’

Je hebt dan vrij snel een Facebookgroepje Oostkamp zwerfvuil maken opgericht?

‘Ik zocht eerst een beetje op internet of er nog mensen waren die zwerfvuil ruimden. We vonden een heel actieve FB-groep: ‘de proper strandlopers’. De groep bestaat uit vele actieve leden die dagelijks opruimen op het strand.  Vandaar het idee om ook in Oostkamp een groepje op te richten. We waren vaak verontwaardigd over wat we allemaal aantroffen, en de hoeveelheid aan zwerfvuil. Met de beelden willen we tonen hoe erg het probleem is. We plaatsen dus vaak foto’s van wat we allemaal aan vuilnis opruimen. En het groepje is ook een plaats om mensen warm te maken om zelf aan de slag te gaan. We hebben nu een aantal groepsacties georganiseerd en hopen dit op regelmatige basis te kunnen blijven doen.’ 

Zwerfvuil opruimen, daar staat niet veel mensen voor te springen zeker?

‘Nee, velen willen niet het vuil van iemand anders oprapen. Ik zet me daarover. Ik hoor ook vaak van mensen: dat is geen taak voor de burgers, de gemeente moet dit doen, wij betalen hen daarvoor. Maar als je ziet hoeveel zwerfvuil wij opruimen op jaarbasis, individueel, dan kan je moeilijk de volledige verantwoordelijkheid bij de gemeente leggen. Het is echt gigantisch veel dat wij telkens opnieuw vinden. Als je begint zwerfvuil te ruimen, schrik je daar echt van.

In het begin dat we zwerfvuil opruimden, zagen we vaak mensen kijken naar ons, zo’n beetje neerbuigend, alsof we bezig waren met een werkstraf. Mensen vinden het vaak normaler om andere mensen afval te zien weggooien dan opruimen. De omgekeerde wereld!

Er heerst ook nog veel onwetendheid over zwerfvuil. Mensen weten niet goed hoe eraan te beginnen, weten niet dat ze bij de gemeente gratis materiaal kunnen afhalen. ‘

Wat is voor jou een duurzame wereld?

‘We moeten er ons van bewust zijn dat we maar 1 planeet hebben. We zijn ze aan het uitputten en er is geen opvolger. Het lijkt alsof de verbondenheid tussen mens en natuur verloren gegaan is. Nochtans zijn we erg afhankelijk van de natuur en dragen we er beter meer zorg voor. Voor onze kinderen en komende generaties willen we ook nog proper water, een prachtige natuur, gezonde lucht en bodem. Een duurzame wereld begint bij jezelf, bij je eigen gedrag en in jouw eigen omgeving. Sta vooral stil wat je zelf kan doen. Elke kleine verandering is betekenisvol. Voor mij is een duurzame wereld: weg met de wegwerpmentaliteit, zuinig omspringen met grondstoffen en materialen en zorg dragen voor de natuur.’

“Door zwerfvuil op te ruimen verhinder je dat de natuur verder vervuilt.
Dat geeft je een zinvol gevoel. Je doet het ook op je eigen tempo en
kan het makkelijk integreren in je dagelijks leven.“

Is er een manier waarop meer mensen overtuigd kunnen geraken van het belang van duurzaamheid?

‘Wat zwerfvuil betreft, is sensibilisering een aangewezen methode om mensen te overtuigen. Acties die de bewustwording op gang brengen, die de problematiek dichter bij de mens brengen. Tonen wat zwerfvuil echt is, hoeveel het is, bij de mensen in de buurt.

Wanneer mensen iets in groep doen, vinden ze het al snel zinvoller en zien ze er meer het nut van in. Het sociale aspect mag zeker niet onderschat worden. Daarom dat we nu ook die groepsacties organiseren.

De eerste stap is altijd de moeilijkste. Wanneer je je erover hebt gezet om afval op te ruimen, ben je vertrokken. We merken dat bij de groepsacties. Die zijn laagdrempelig, je ziet anderen het doen, er is veel minder terughoudendheid.

Zelf vind ik zwerfvuil opruimen een van de makkelijkste vormen van vrijwilligerswerk. Je doet het op je eigen tempo, wanneer het jou het beste past, hoelang je zelf wil. Het is best makkelijk te integreren in je dagelijkse leven. Je kan het op je eentje doen maar ook in groep. Het is een kleine daad maar geeft je wel een zinvol gevoel, ook al omdat je meteen resultaat ziet.’

Is er volgens jou een rol weggelegd voor het beleid?

‘Ja, zij zouden maatregelen kunnen invoeren die een mentaliteitswijziging kunnen meebrengen. Een goed voorbeeld hiervan zou het invoeren van statiegeld zijn. Het is pas dan dat mensen waarde hechten aan plastic flesjes en blikjes en meer verantwoordelijk zouden omgaan met lege blikjes, ze zijn immers geld waard. In landen waar statiegeld is ingevoerd, is het probleem van zwerfvuil met 40% gedaald. Jammer dat de Vlaamse regering dit (nog) niet heeft willen invoeren.

Je hoort het van veel mensen die werken in de zwerfvuilproblematiek: er is dringend nood aan maatregelingen die vanuit het beleid komen. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij met ons groepje jaarlijks honderden zakken zwerfvuil blijven vullen, er moet iets structureels gedaan worden aan het verminderen van zwerfvuil.’

“De plastic soep begint op je eigen stoep, bij het rioolputje.
Gooi dus niets op de grond.”

Heb je een tip voor de Oostkampenaar om in het dagelijkse leven duurzamer te zijn?

‘Gooi niets op de grond. Afval hoort thuis in de vuilbak. Ik doe een warme oproep aan de rokers: gooi je sigarettenpeuken niet meer op de grond. Peuken zijn hardnekkig zwerfvuil: ze zitten vol giftige stoffen en in de filters zit ook plastic. Wist je dat 1 peuk tot 500 liter water kan vervuilen? Zorg dus voor een asbakje bij de hand. Er bestaan leuke pocketasbakjes of je kan een metalen muntdoosje hergebruiken.

Denk ook eens aan de bronnen van vervuiling in je eigen huis. Wegwerpplastic is een grote boosdoener. Kijk altijd of je duurzamere alternatieven kan kopen of overbodige plastics kan vermijden. Met een drinkfles vermijd je honderden wegwerpflesjes. Gebruik ook herbruikbare zakken ipv de wegwerpplasticzakjes. Het is niet omdat het weg is uit je huis, dat het volledig weg is. Plastic vergaat niet, het moet verbrand worden of gerecycleerd. Zelfs in kledij, van synthetische stoffen, zitten miljoenen microplastics die afgegeven worden tijdens het wassen en zo in de zee terecht komen. Het is dus niet zo dat de plastic soep een ver van ons bed show is en niet onze verantwoordelijkheid. Alles wat in ons rioolputje terechtkomt, gaat naar de zee en zorgt daar voor vervuiling. Informeer je dus over de impact, want bewustzijn zorgt voor verandering van gedrag en actie. Alle beetjes die jij kan doen helpen!’

Ontdek de andere lokale helden uit Oostkamp

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP