Jos Deforche | vzw Creating Power

Lokale held Jos Deforche (grote weergave)

Jos Deforche, woonachtig in Ruddervoorde, is voorzitter van de vzw Creating Power, die projecten ondersteunt met een duurzaam sociaal doel.  Deze ondersteuning bestaat uit het geven van technische support (oa. zonnepanelen), opleiding of fondsenwerving. Sinds 2011 heeft Jos zijn hart verloren aan Oeganda en zet hij zich in voor een groots schoolproject in Kagganda.

Meer info

Tijdens de week van de duurzame gemeente, van 18 tot 25 september 2018, hebben steden en gemeenten, waaronder ook Oostkamp, zich ingezet om mensen, bedrijven en verenigingen in de kijker te zetten die initiatieven nemen rond een betere, duurzame wereld. Oostkamp is bovendien een van de 20 pilootgemeenten die zich engageert om de opvolgers van de milleniumdoelstellingen, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), te integreren waar mogelijk en tastbaar te maken voor de inwoners.

Dit is een van de lokale helden uit Oostkamp die zich inzet voor een duurzamere wereld. Deze helden zijn één voor één bescheiden, maar overtuigde mensen die hopen met hun verhaal anderen te inspireren. Want een duurzame wereld, die maken we samen!

Jos Deforche | vzw Creating Power

Zet zich in voor projecten in het Zuiden – SDG 17

Jos Deforche, woonachtig in Ruddervoorde, is voorzitter van de vzw Creating Power, die projecten ondersteunt met een duurzaam sociaal doel.  Deze ondersteuning bestaat uit het geven van technische support (oa. zonnepanelen), opleiding of fondsenwerving. Sinds 2011 heeft Jos zijn hart verloren aan Oeganda en zet hij zich in voor een groots schoolproject in Kagganda.

Vanwaar je interesse in projecten in het Zuiden?

‘Er is altijd een rode draad in mijn leven geweest: andere mensen helpen, zowel privé als op het werk. Toen ik op pensioen ging, keek ik uit om de vrijgekomen tijd nuttig te besteden. Wanneer mijn dochter terugkwam van haar vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika en mij foto’s toonde van wat ze daar had meegemaakt, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. In 2011 ben ik voor het eerst samen met haar naar Afrika gegaan, naar Oeganda. Twee jaar later hebben we de vzw Creating power opgericht en sindsdien ga ik elk jaar voor een drietal maanden naar daar.’

De vzw heeft een zwak voor duurzame energie?

‘Ik heb jarenlang een bedrijf gehad in industriële elektriciteit waardoor ik veel te maken heb gehad met zonnepanelen. Tijdens mijn eerste verblijf in Oeganda, kreeg ik de vraag om te helpen met het leggen van elektriciteit in een hotel, wat later om zonnepanelen te maken om water op te warmen. Daarna kwam de vraag om te helpen in een schooltje en zo is stilaan het idee van een vzw ontstaan.’

Dat schooltje in Oeganda is het werkterrein van de vzw?

‘Ja, al onze activiteiten focussen op dat schooltje. In 2013 is de school verhuisd van Nkoni naar Kagganda en zijn we daar bijna van nul begonnen. Er is plaats voor 400 kinderen, momenteel zijn er 170. Het volgende plan is het bouwen van een slaapzaal met sanitaire blokken. Ook een multifunctionele ruimte hebben we dringend nodig. Kinderen zitten nu buiten te eten. We willen ook graag een oplossing voor het regenwater dat nu verloren gaat. Er dient nog heel wat te gebeuren.

Heel de buurt is ook betrokken geweest bij het bouwen van de school, wat trouwens een voorwaarde is bij het krijgen van subsidies van de Provincie West-Vlaanderen.’

Zie je resultaat van al je inspanningen?

‘Zeker. De kindjes leren Engels op school en als je dat kan in Oeganda, dan zit je goed. We geven ze een toekomst en ze zijn ons daar wel heel dankbaar voor. In Oeganda worden nationale examens opgericht, wat neerkomt op een strijd tussen de scholen. Onze school is altijd terug te vinden bij de eersten. Daar zijn we met zijn allen heel fier op.’

“Niets is mooier dan anderen helpen. Mensen beseffen niet
wat een geluk het geeft aan jezelf als je kan delen.”

Wat is voor jou een duurzame wereld?

‘Een wereld die voortdurend in verandering is en die een nieuwe cultuur inhoudt: een waar delen op de eerste plaats komt. Mensen beseffen niet wat een geluk het geeft aan jezelf als je kan delen, zonder daarvoor iets terug te krijgen. In plaats van te denken in ik-termen, moeten we meer denken in wij-termen.

In een duurzame wereld is het niet genoeg om je ecologische voetafdruk wat te verminderen of te zorgen voor een beetje meer energie. Nu zijn velen bezig met het minder slecht doen maar dat is niet voldoende.’

Er moet van bovenaf, vanuit het beleid, ingegrepen worden?

‘Ja, maar het beleid faalt op vele vlakken, er is daar te veel inmenging van andere belangen. En in de industrie speelt het winstbelang mee. Dus de transitie moet wel van onderuit komen, iedereen moet ervan overtuigd geraken dat het tij moet keren.’

Hoe kunnen we de mensen overtuigen?

‘Het probleem is dat wij hier in het Noorden bedorven zijn, wij zitten in de rijkdom en onze generatie verbruikt alles op. Het is jammer, maar velen hun ogen gaan pas open bij natuurrampen. Er gaan nog heel wat rampen moeten gebeuren om mensen echt te overtuigen.’

“Begin bij jezelf. Informeer je goed (kennis is macht) en
beslis wat er voor jou haalbaar is.“

Heb je toch een tip voor de Oostkampenaar?

‘Kennis is macht. Informeer je, kom te weten waar en hoe we de wereld duurzamer kunnen helpen maken. Eens je weet wat er echt aan de hand is, geraak je overtuigd en kan je er ook iets aan doen.’  

Ontdek de andere lokale helden uit Oostkamp

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP