Eric Verhelst | TE Connectivity

Lokale held Eric Verhelst (grote weergave)

Eric Verhelst is CEO van TE Connectivity in Oostkamp. TE Connectivity is een wereldbedrijf, met meer dan 100 productiebedrijven over de hele wereld, waaronder dus eentje in Oostkamp. In Oostkamp ontwikkelen en maken ze elektronische componenten voor de automobielsector. Vaak denken we dat dergelijke grote bedrijven weinig aandacht hebben voor duurzaamheid, of dat de lokale fabriek daar weinig kan in betekenen. Het tegendeel bewijst TE Connectivity in Oostkamp!

Meer info

Tijdens de week van de duurzame gemeente, van 18 tot 25 september 2018, hebben steden en gemeenten, waaronder ook Oostkamp, zich ingezet om mensen, bedrijven en verenigingen in de kijker te zetten die initiatieven nemen rond een betere, duurzame wereld. Oostkamp is bovendien een van de 20 pilootgemeenten die zich engageert om de opvolgers van de milleniumdoelstellingen, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), te integreren waar mogelijk en tastbaar te maken voor de inwoners.

Dit is een van de lokale helden uit Oostkamp die zich inzet voor een duurzamere wereld. Deze helden zijn één voor één bescheiden, maar overtuigde mensen die hopen met hun verhaal anderen te inspireren. Want een duurzame wereld, die maken we samen!

Eric Verhelst | TE Connectivity

Stimuleren van duurzaamheid en innovatie in bedrijfswereld - SDG 9

Eric Verhelst is CEO van TE Connectivity in Oostkamp. TE Connectivity is een wereldbedrijf, met meer dan 100 productiebedrijven over de hele wereld, waaronder dus eentje in Oostkamp. In Oostkamp ontwikkelen en maken ze elektronische componenten voor de automobielsector. Vaak denken we dat dergelijke grote bedrijven weinig aandacht hebben voor duurzaamheid, of dat de lokale fabriek daar weinig kan in betekenen. Het tegendeel bewijst TE Connectivity in Oostkamp!

Wat betekent duurzaamheid bij TE Connectivity Oostkamp?

‘Duurzaamheid betekent twee dingen. Het eerste is zorgen voor een minimale omgevingsbelasting. Voor een fabriek die producten vervaardigt is dit geen evidentie. Het tweede is zorg dragen voor de mens. Zowel de werknemer als de kwetsbaardere mensen in de maatschappij.’

Kan je een paar voorbeelden geven van acties om belasting op de omgeving te verminderen?

‘Graag! De voorbeelden zijn talrijk. Ons energieverbruik is op zich vrij groot. Dat is typisch voor een fabriek. Al tientallen jaren werken we eraan om dit verbruik te verminderen. Dat is uiteraard interessant voor de uitgaven, maar bij TE Connectivity worden de investeringen ook grotendeels gedaan vanuit een groot milieubewustzijn, want niet alle duurzame keuzes renderen ook financieel. 

Wist je dat we reeds in 2010 meer dan 2500 zonnepanelen op ons dak gelegd hebben? Dit is goed voor 330 ton minder CO2-uitstoot per jaar.

We verwarmen op gas en zoeken al sinds 2001 naar mogelijkheden om ons verbruik te doen dalen. Een eerste logische stap was het beter isoleren van de fabriek en proberen minder energie te verbruiken. Sinds 2006 hergebruiken we ook actief de restwarmte. Alles samen zorgt dit ervoor dat ons gasverbruik gedeeld is door 3 over de jaren.

Of het voorbeeld van de perslucht. Vroeger hadden we een machine die de fabriek constant van perslucht ‘op piekverbruik’ voorzag. Nu werken we met een nieuwe compressor die perslucht produceert ‘naar behoefte’. Dat scheelt heel wat in ons energieverbruik.

Een heel ander voorbeeld betreft het verbruik van grondstoffen. We verbruiken typisch veel koper voor onze contacten, daarnaast ook plastics voor de isolerende behuizingen. Inherent aan de productieprocessen ontstaan daarbij behoorlijk omvangrijke fracties aan afval. In toenemende mate proberen we het afval zelf zogenaamd ‘closed loop’ zelf te hergebruiken. Waar dit niet kan of mag wordt het afval verkocht aan partners die het verwerken voor andere producten met minder hoge eisen. Dit vormt alleszins een niet onaardige uitdaging aan onze organisatie om de verschillende fracties heel selectief te verzamelen, teneinde een optimaal hergebruik mogelijk te maken.’

Kan je een voorbeeld kiezen waar je bijzonder trots op bent?

‘Dat moet dan toch het project zijn waarbij de randapparatuur automatisch uitschakelt als een productiemachine voor langere tijd stil ligt, vb. voor onderhoud of wegens een technische storing. Dat idee kwam van de medewerkers zelf. Het typeert ons bedrijf waarin iedereen meedenkt en meewerkt aan een duurzame omgeving. De uitvoering was niet zo evident, maar we zijn erin geslaagd en hebben het project ingediend in het hoofdkantoor voor de jaarlijkse wedstrijd rond energieverbruik. En we hebben die gewonnen! Gezien het grote aantal fabrieken over de hele wereld is dit een mooie erkenning, waar we met zijn allen erg trots op zijn!’

Die stimulans vanuit het moederbedrijf, hoe belangrijk is die?

‘Erg belangrijk. Budgetten moeten door het hoger management immers goedgekeurd worden. Maar ons moederbedrijf ondersteunt ons naar een ingesteldheid waarbij investeren voor een duurzamere wereld mogelijk is. Dat is namelijk niet altijd en overal even makkelijk. Maar duurzame keuzes kosten voor ons geen extra moeite, ze maken essentieel deel uit van verantwoord leiderschap. Uiteraard zit je in elke bestaande locatie met erfenissen uit het verleden, maar de kunst is om die stap voor stap aan te pakken en elke kans te benutten.’

Je sprak eerder ook van ‘zorg dragen voor de mens’. Wat moeten we daaronder verstaan?

‘Duurzaamheid betekent voor ons meer dan alles rond energie. Het gaat om een veel bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid: zorgen voor de mens. Zo steunen wij als bedrijf elk jaar meerdere goede doelen, hetzij financieel dan wel materieel. Voor financiele steun krijgen we elk jaar een niet-onaardig budget van onze moederfirma. Voorwaarde is wel dat onze medewerkers zich actief inzetten voor dit goede doel. Dat maakt het tastbaarder en dichter. En het toont aan dat er ook inzet van mensen nodig is om goede doelen waar te maken. We geven dergelijk engagement dan ook graag een duwtje in de rug. Recente projecten zijn vb. Kom op tegen kanker, GLEK, of Spermalie.

Maar dat is niet alles, ook de medewerkers zelf worden goed ondersteund bij jullie heb ik begrepen?

‘Personeelsleden zijn de grootste rijkdom van de onderneming. Zonder hen, sta je nergens. Het is dan ook normaal dat er een ruime ondersteuning is op HR-vlak. We willen namelijk gelukkige, mentaal & fysiek gezonde collega’s. Dat is zowel voor hen als voor ons goed.’

Zie je hierin een evolutie doorheen de tijd?

‘De wereld is op dat vlak toch wel veranderd. We merken duidelijk dat werknemers doorheen de tijd andere verwachtingen zijn beginnen stellen aan een werkgever. Ze willen meer inspraak en verantwoordelijkheid. Ons uitgangspunt is dat elke mens goed wil doen. Onze werking is dan ook erg gestoeld op vertrouwen. Iedereen krijgt kansen, maar er wordt wel resultaat verwacht. De medewerkers zelf ervaren dit erg positief.

Deze ingesteldheid zorgt tegelijk voor meer welzijn op het werk en voor een hoge productieperformantie. Op dit ogenblik staat onze teller op 526 dagen zonder arbeidsongeval.

Tijdens de extreme hitte van afgelopen zomer hebben we samen met de medewerkers gekeken of het nog wel werkbaar was in de werkplaatsen. De medewerkers wilden graag aan de slag blijven, ondanks de hitte, maar apprecieerden zeer sterk enkele aangepaste maatregelen zoals extra frisdrank, meer pauzemomenten in de shiften, frisse halsdoekjes…’

Wat doen jullie verder nog voor de medewerkers?

‘Wat gezondheid betreft hebben we de programma’s Fit@TE en Fruit@TE: begeleide persoonlijke fitheidsprogramma’s en wekelijks fruit. Daarnaast is er ook een psychologische begeleiding ter beschikking waar nodig of gewenst. De mens is een complex wezen. Je kunt werk en privé niet volledig scheiden, zeker niet op psychologisch vlak. We willen daarom mensen die het wat moeilijker hebben, ook als het een privé-oorzaak betreft, ondersteunen.

Alle medewerkers, of ze nu op de productievloer staan, of bureelwerk verrichten, dan wel leidinggevend zijn, gaan elk jaar samen door een zelfde opleidingstraject. Voorbeelden van afgelopen jaren zijn: oplossingsgericht werken, feedback geven, feedback ontvangen… Ook dat zorgt mee voor betrokkenheid en een betere samenwerking.’

Hoe zie je dit zorg dragen voor de medewerkers in relatie tot een innovatief duurzaam bedrijf?

‘Aandacht voor de mens in een organisatie is een van de 7 belangrijke pijlers van de Factory of the Future-transformatie. De bedoeling van dit initiatief is om de industrie in Vlaanderen te ‘transformeren’ naar een moderne industrie die tegelijk competitiever, groener, socialer, creatiever en innovatiever is.

Duurzaam betekent ‘blijvend’. Blijven omdat je meeblijft met nieuwe technologieën en productieprocessen (innovatief), blijven omdat je ervoor zorgt dat de wereld rond jou kan blijven bestaan (ecologisch), blijven omdat je medewerkers willen blijven werken bij het bedrijf (sociaal).’

"Werken aan duurzaamheid is een proces. Stap voor stap, niet alles in 1 keer."

Wat is jouw tip voor andere bedrijven?

‘Wil je duurzaam werken, dan moet duurzaamheid een prioritaire bezorgdheid zijn in alles wat je onderneemt. Een manier van denken als het ware. Als je bij elke beslissing, klein of groot, nadenkt over de mogelijkheid om de beslissing / aanpak nog duurzamer te maken, dan leer je jezelf die mentaliteit aan. En dan vraagt het op termijn geen moeite meer.

Werken aan duurzaamheid is ook een proces. Ga stap voor stap. Benut de kansen die zich aandienen, je hoeft niet alles in 1 keer te doen.’

Ontdek de andere lokale helden uit Oostkamp

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP