Palliatieve thuiszorg - toelage

Tegemoetkoming van 250 euro voor palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen. De premie wordt eenmaal uitbetaald.

Meer info

Vastgesteld op de OCMW-raad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Voorwaarden

U ontvangt een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg van het RIZIV.

Procedure

U legt het bewijs van betaling door de mutualiteit voor aan het OCMW.

Wat meebrengen

Een verklaring of betaalbewijs van de Mutualiteit met het bedrag van de premie, het aantal keer en de periode waarvoor ze werd uitbetaald.

Bedrag

250 euro

Digitaal loket

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP