Tegemoetkoming gehandicapten - achterstallen na overlijden

De niet uitbetaalde bedragen waarop de inmiddels overleden persoon met een handicap gerechtigd was, kunnen in bepaalde gevallen worden aangevraagd. Dit geldt zowel voor de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming als de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Meer info

Indien de factuur niet op uw naam staat, maar op de nalatenschap, hebt u ook volmachten van andere rechthebbende familieleden nodig die verklaren dat de achterstallige betalingen aan u mogen worden vereffend. De handtekeningen van de volmachtgevers moeten gewettigd worden in de gemeente van hun woonst.

Voorwaarden

Indien de persoon met een handicap overlijdt dan worden de nog niet uitbetaalde tegemoetkomingen tot en met de maand van overlijden automatisch uitbetaald aan de overblijvende echtgeno(o)t(e) of partner.

Bij het ontbreken van echtgeno(o)t(e) of partner worden de nog niet uitbetaalde tegoeden tot de maand vóór het overlijden uitbetaald aan één van de rechthebbenden in de volgendeorde :

  • de kinderen met wie de overledene samenwoonde
  • de vader en moeder met wie hij/zij samenleefde
  • en bij het ontbreken hiervan aan bepaalde andere rechthebbenden zoals elke andere persoon met wie hij/zij samenwoonde of de persoon die de begrafeniskosten betaalde

Procedure

De achterstallen moeten met een speciaal formulier (form. 191) worden aangevraagd binnen een termijn van 6 maanden na het overlijden of na datum kennisgeving. Het formulier 191 kan u krijgen in de Sociale Dienst van de gemeente.

Wat meebrengen

een overlijdensbewijshet trouwboekjede factuur van de begrafeniskosten met bewijs van betaling: voor voldaan afgetekend door de begrafenisondernemer of rekeninguittreksel. De betaling gebeurt vlotter als de betaling op naam van één van de erfgenamen staat.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP