Tegemoetkoming gehandicapten - achterstallen na overlijden

De niet uitbetaalde bedragen waarop de inmiddels overleden persoon met een handicap gerechtigd was, kunnen in bepaalde gevallen worden aangevraagd. Dit geldt zowel voor de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming als de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Meer info

Indien de factuur niet op uw naam staat, maar op de nalatenschap, hebt u ook volmachten van andere rechthebbende familieleden nodig die verklaren dat de achterstallige betalingen aan u mogen worden vereffend. De handtekeningen van de volmachtgevers moeten gewettigd worden in de gemeente van hun woonst.

Voorwaarden

Indien de persoon met een handicap overlijdt dan worden de nog niet uitbetaalde tegemoetkomingen tot en met de maand van overlijden automatisch uitbetaald aan de overblijvende echtgeno(o)t(e) of partner.

Bij het ontbreken van echtgeno(o)t(e) of partner worden de nog niet uitbetaalde tegoeden tot de maand vóór het overlijden uitbetaald aan één van de rechthebbenden in de volgendeorde :

  • de kinderen met wie de overledene samenwoonde
  • de vader en moeder met wie hij/zij samenleefde
  • en bij het ontbreken hiervan aan bepaalde andere rechthebbenden zoals elke andere persoon met wie hij/zij samenwoonde of de persoon die de begrafeniskosten betaalde

Procedure

De achterstallen moeten met een speciaal formulier (form. 191) worden aangevraagd binnen een termijn van 6 maanden na het overlijden of na datum kennisgeving. Het formulier 191 kan u krijgen in de Sociale Dienst van de gemeente.

Wat meebrengen

een overlijdensbewijshet trouwboekjede factuur van de begrafeniskosten met bewijs van betaling: voor voldaan afgetekend door de begrafenisondernemer of rekeninguittreksel. De betaling gebeurt vlotter als de betaling op naam van één van de erfgenamen staat.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP