Toelagereglement op het maaien met afvoer van randen van landbouwpercelen langs oppervlaktelichamen en binnengrachten

Sinds 2014 moet je als landbouwer, boseigenaar of bewoner in het buitengebied extra aandacht besteden aan het beheer van de randen van percelen langs waterlopen. Voor een goed randenbeheer biedt Agrobeheercentrum Boerennatuur Vlaanderen met de financiële steun vanuit Leader de mogelijkheid om een aangepaste randenmaaier te huren voor 40 euro per uur.

Voor het maaien met afvoer van randen en binnengrachten kan je daarbovenop ook rekenen op een tussenkomst van de gemeente van 50% van de kosten.
Bekijk de voorwaarden in het toelagereglement in bijlage.
U vindt ook het formulier voor het aanvragen van de toelage in bijlage.

De aanvraag van de randenmaaier dient te gebeuren via www.randenmaaier.be of bij Mathias D’Hooghe, tel 0473 38 48 74, mathias.dhooghe@boerennatuur.be.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 24 december 2019.

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP