Subsidie installatie roetfilter

De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van een roetfilter op oudere wagens. Hierdoor vermindert de schadelijke uitstoot van fijn stof.

Meer info

Meer informatie over deze premie is terug te vinden op de campagnesite roetfilter.

Voorwaarden

  • voor dieselwagen of bestelwagen met milieuklasse 'euro 3' of 'euro 4' (euronorm, terug te vinden op het inschrijvingsbewijs van je voertuig)
  • de roetfilter moet een efficiëntie van minimum 30% hebben. Om dit te bewijzen moet een beveiligde kopie van het validatieverslag (afgeleverd door de Dienst Voertuigen van de federale overheid) meegeleverd worden
  • Iedereen die eigenaar is van een voertuig en gedomicilieerd is in het Vlaamse Gewest

Procedure

Aanvraag bij Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

  • Je kiest de juiste filter voor je auto en laat deze installeren door je garagist.
  • Je garagist zal een installatiedocument invullen dat hij laat afstempelen bij een keuringstation.
  • Je vult zelf het aanvraagformulier (word-document) in, ondertekent het en laat het afstempelen en ondertekenen door je garagist. Diegene die de premie aanvraagt, ondertekent het formulier.
  • Het aanvraagformulier moet je uiterlijk drie maanden na de datum van de controle door een keuringstation versturen naar het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (premie roetfilter).

Wat meebrengen

Aanvraagformulierkopie van de factuur van de installatie van de roetfilterkopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerdkopie van het certificaat van overeenstemming van het voertuig waarop de roetfilter geinstalleerd werd

Bedrag

Als je een half-open roetfilter laat inbouwen in een bestaande auto, dan krijgt je hiervan 100% terugbetaald door de Vlaamse overheid, met een maximum van 600 euro.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP