Tuinieren zonder pesticiden

logo (grote weergave)

Sinds juli 2017 is het gebruik van glyfosaat door niet-professionele gebruikers verboden. Dit betekent dat je als particulier geen pesticiden met glyfosaat als bestanddeel meer mag gebruiken in je tuin, je oprit of terras. Ook niet als je nog een voorraad hebt.

Meer info

Wat is glysfosaat?

Glyfosaat is een onkruidbestrijdingsmiddel dat inwerkt op alle planten. Het zit als werkzame stof in een heel aantal pesticiden. Een bekend voorbeeld is Roundup.

Verbod bij particulieren

Het verbod voor de particulier is genomen vanuit het voorzorgsprincipe omdat er risico’s bestaan voor de gezondheid en het milieu. Wie op professioneel vlak pesticiden toepast, heeft daarvoor een fytolicentie nodig. Deze licentie krijgt men pas na het volgen van de nodige opleiding. Dit betekent dat een tuinaannemer nog wel pesticiden met glyfosaat mag gebruiken bij zijn klanten als hij over een fytolicentie beschikt.

Hoe kan ik onkruid / ongewenste planten dan wel bestrijden?

Er zijn heel wat manieren om tuin en oprit zonder pesticiden te onderhouden. Je vindt veel tips op bestrijdingsgids van Zonder is Gezonder via de website www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids.

Voorkomen is beter dan genezen, bekijk dus zeker ook wat je kan doen om minder last te hebben van ongewenste planten - www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin/  Met foto’s en schetsen tonen we er de meest voorkomende goede en slechte situaties. Je krijgt er alle praktische tips die je nodig hebt om jouw pesticidevrije onderhoud op poten te zetten.

Hoe weet ik of een bestrijdingsmiddel glyfosaat bevat?

Dit kan je terugvinden op het etiket van het product. Als het etiket niet meer goed leesbaar is, kan je de productnaam opzoeken op de website van de federale overheid (www.fytoweb.be) daar krijg je alle nodige informatie.

Waarom worden producten met glyfosaat wel nog verkocht in de winkel?

De federale overheid is verantwoordelijk voor het op de markt brengen van deze producten. Zij beslissen of een product mag verkocht worden of niet. De gewesten mogen het gebruik van deze producten reguleren. Zoals bijvoorbeeld het instellen van een gebruiksverbod in Vlaanderen of een gebruiksverbod in een kwetsbare zone.

Wat moet ik doen met de restanten van glyfosaathoudende pesticiden die ik nog in huis heb?

Restanten en al dan niet lege verpakkingen van pesticiden moet je in het recyclagepark binnenbrengen bij het klein gevaarlijk afval (KGA).

Is glyfosaat schadelijk voor mens en milieu?

Alle pesticiden zijn gemaakt om schade toe te brengen aan bepaalde organismen. Glyfosaat brengt schade toe aan planten en is dus inherent schadelijk voor het milieu. Wat we niet weten is welke impact de cocktail van stoffen in het milieu en op de gezondheid van de mens kan hebben.

Mag mijn gemeente nog pesticiden met glyfosaat gebruiken?

Al ruim twee jaar mogen openbare diensten geen pesticiden meer gebruiken in hun onderhoud van parken, en terreinen. Dat betekent dat naast je gemeente ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidevrij moeten onderhouden.

Wat kan ik doen als mijn buren nog glyfosaat gebruiken?

Waarschijnlijk zijn je buren niet op de hoogte van de wetgeving. Je kan best zorgen dat zij ook de juiste informatie hebben en hen de situatie uitleggen. Verwijs hen ook naar de mogelijkheden om zonder pesticiden aan de slag te gaan.

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP