Toelage voor mobiliteits- en fairtradeacties door scholen en/of ouderraad en voor lokaal flankerend onderwijs

De gemeente wil scholen motiveren om duurzame acties op vlak van mobiliteit en fairtrade te ontwikkelen. Ze stelt een nieuwe toelage voor Oostkampse scholen voor. Deze financiële stimulans moet het voor de scholen mogelijk maken om nieuwe acties op te zetten.

Meer info

De bestaande tussenkomsten bij aankoop van fluojasjes en de bijdrage van 2 euro per kind per jaar per school worden verder gezet. De toelagen worden gebundeld in een reglement dat is goedgekeurd door de Gemeenteraad.

Toelage voor mobiliteitsacties

Het bestuur heeft er alle belang bij om de Oostkampse scholen te motiveren om mee te werken aan het ontwikkelen van duurzame schoolacties. Zo kan verder gewerkt worden aan veilig schoolverkeer.

Waarvoor kan de school een toelage aanvragen?

  • Aankoop van hesjes en/of ander reflecterend materiaal voor de veiligheid van de kinderen in het verkeer: 80% van de aankoopprijs met een maximum van 500 euro per jaar;
  • De terugbetaling van één lidmaatschap per jaar voor een duurzame mobiliteitscampagne, zoals bijvoorbeeld het octopusplan;
  • De aankoop van tweedehands deelfietsen om met de klas per fiets naar de turn- of zwemlessen te rijden of voor het aanleren van fietsbehendigheid: 50% van de aankoopprijs, met een maximum van 500 euro per jaar;
  • De aankoop van straatmeubilair of materialen om de school zichtbaarder te maken in het straatbeeld (bijvoorbeeld constructies die op de voetpaden staan of opgehangen worden en die aangeven dat je in de nabijheid van een school komt): 50% van de aankoop van het materiaal, met een maximum van 200 euro per jaar;
  • De huur van materiaal waardoor kinderen beter leren fietsen, zoals gekke fietsen, verkeerslichten,… : 50% van de huurprijs, met een maximum van 200 euro per jaar;
  • De beloning van de deelname aan verkeersacties: 50% van de kosten met een maximum van 100 euro per jaar.

Toelage voor fairtradeacties

Daarnaast kan de school met gerichte fairtradeacties de leerlingen bewust maken van het belang van eerlijke handel. Fairtrade is een label voor eerlijke handel, dat boeren en arbeiders een eerlijke prijs garandeert voor hun producten en werk. Scholen die minstens één fairtradeproduct gebruiken gedurende een schooljaar, kunnen rekenen op een toelage van 200 euro per jaar. Bijvoorbeeld: fairtradebananen i.p.v. andere bananen, fairtradekoffie in de lerarenkamer, fairtradechocolade bij Sinterklaas.

Toelage per kind per jaar

De gemeente ondersteunt de Oostkampse scholen al een aantal jaren met een toelage van 2 euro per ingeschreven kind per jaar. Deze toelage wil de gemeente ook in de komende jaren verder voorzien. De toelage wordt berekend op het aantal ingeschreven leerlingen, kleuter en lager onderwijs, op 1 februari van het schooljaar. Officieel wordt deze toelage “de toelage voor het flankerend onderwijs” genoemd.

Maximumbedrag per school

De verschillende toelagen worden opgenomen in één reglement. De maximale mobiliteits- en fairtradetoelage per jaar per school bedraagt 1.000 euro. Maximum 500 euro moet besteed worden aan hesjes of ander reflecterend materiaal voor de beveiliging van de schoolkinderen in het verkeer en maximum 500 euro voor andere mobiliteits- en fairtradeacties. Daarnaast kan de school nog rekenen op 2 euro per kind per jaar.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Jeugd

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP