Tombola

De wet van 31 december 1851 verbiedt in principe het houden van loterijen en tombola's. Uitzonderingen op dit principe vormen tombola's of loterijen die bestemd zijn voor 'daden van godvruchtigheid of van weldadigheid of voor het openbaar nut'.

Meer info

Organiseert u een tombola op het grondgebied van meer dan één gemeente moet u uw aanvraag richten aan de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Voorwaarden

De wet bepaalt:

  • de loten mogen slechts op het grondgebied van de stad worden uitgegeven (de gemeente is immers niet bevoegd om toelatingen af te leveren die verder strekken dan zijn gemeentegrenzen).
  • de publiciteit voor tombola's mag enkel in de gemeente en in de plaatselijke dag- en weekbladen, deze reclame moet steeds nauwkeurige inlichtingen verstrekken omtrent het doel van de tombola.
  • de loten mogen niet op de openbare weg en van deur tot deur aangeboden worden.
  • de trekking moet in het openbaar plaatshebben.
  • er moet duidelijk meegedeeld worden waar de prijzen kunnen afgehaald worden en tot wanneer.
  • afrekening van de tombola (bewijs van de aanwending van het batig saldo) moet voorgelegd worden aan het gemeentebestuur.
  • de vereniging moet controle toelaten aan de ambtenaar die met de plaatselijke controle van het verloop van de verrichtingen zal gelast worden, steeds en ongeacht het aantal en het tijdstip van die controles. Alle vereiste inlichtingen moeten verschaft worden.
  • De procureur des konings krijgt afschrift van de vergunning (met het oog op vervolging bij eventuele klachten).

Procedure

Wie een tombola of loterij wil organiseren in Oostkamp moet hiervoor toestemming krijgen van het College van Burgemeester en Schepenen. Hiervoor moet u het aanvraagformulier (zie onderaan) indienen bij het loket Wonen en omgeving (loket 4 in OostCampus, Siemenslaan 1). Het College deelt dan zijn beslissing mee aan de aanvrager en ter info aan de Procureur des Konings.

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier of een schriftelijke aanvraag met info en details over de tombola die u wil inrichten.

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP