Boeren op een Kruispunt

Vzw Boeren op een Kruispunt is opgericht om boeren en tuinders in moeilijkheden te ondersteunen. Indien jouw toekomst niet overeenkomt met je verwachtingen en je denkt hierdoor werkelijk in een ernstige probleemsituatie te komen kan je terecht bij deze vzw.

Zij begrijpen als geen ander hoe op een land- en tuinbouwbedrijf het bedrijf verbonden is met het gezin. Problemen binnen het bedrijf gaan vaak samen met persoonlijke moeilijkheden.

Je kunt er als land- of tuinbouwer gratis terecht voor een luisterend oor, en voor advies en hulp. De adviseurs voor bedrijfsgebonden problemen hebben zelf bedrijfservaring. Ook voor psychosociale begeleiding kan je bij de vzw terecht.

Meer info op de website van Boeren op een Kruispunt

Zot van ‘t boeren

Zot van (‘t) Boeren, een leader-project van Boeren op een Kruispunt, wil de bestaande hulpverlening en de land- en tuinbouw dichter bij elkaar brengen. Het water is echter nog steeds veel te diep. Het zijn twee aparte werelden die zelden in gesprek komen.

Daarnaast is het nodig om een beter gepast hulpverleningsaanbod te creëren op maat van boeren, met nadruk op signaaldetectie en proactieve aanpak. Dat doen ze op drie manieren:

(1) door het opzetten van een netwerk van vrijwilligers of ‘buddy’s’,

(2) door erfbetreders (bijv. veeartsen) en het verenigingleven (bijv. Agra, Landelijke Gilden…) te stimuleren een rol op te nemen bij signaaldetectie en het meehelpen aan oplossingen,

(3) door het reguliere zorgaanbod binnen geestelijke gezondheidszorg en sociale huizen meer inzicht te geven in de problematiek van deze specifieke doelgroep. De match tussen dit bestaande aanbod en de leefwereld van land- en tuinbouwers is momenteel onvoldoende.

Meer info op de website van Zot van ('t) Boeren

Openingsuren & contact

dienst Landbouw

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP