Stedenbouwkundige informatie

Indien u overweegt een gebouw of stuk grond aan te kopen, kan u bij de dienst Ruimtelijke Ordening nagaan wat de bestemming is van het perceel en of er stedenbouwkundige voorschriften bestaan hetzij volgens het gewestplan, hetzij volgens een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkaveling.

Voor u begint te bouwen, te verbouwen of te verkavelen informeert u best eerst bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Daar krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Heb ik een stedenbouwkundige vergunning/melding/verkaveling nodig ?
  • Moet ik hiervoor beroep doen op een architect ?
  • Hoe moet ik mijn dossier samenstellen?
  • Welke regelgeving is voor mij van belang?

U krijgt ook inlichtingen over de procedure, welke formulieren u moet toevoegen en in hoeveel exemplaren u de aanvraag moet indienen.

De dienst Ruimtelijke Ordening beschikt over het archief van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen. Indien u op zoek bent naar bouwplannen van een woning, kan u vragen om het dossier van de stedenbouwkundige vergunning in te kijken.

Meer info

Dienst ruimtelijke ordening

Procedure

Indien u inlichtingen telefonisch aanvraagt, moet u er rekening mee te houden dat de dienst Ruimtelijke Ordening u deze zo goed mogelijk zal verstrekken, maar in vele gevallen zal u gevraagd worden om eens langs te komen, zodat eventuele misverstanden over ligging, bestemming of dergelijke vermeden worden. U komt dus het best langs bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Tijdens de lockdown voorjaar 2021, werkt het Loket Wonen & Omgeving enkel op afspraak. 

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP