Stedenbouwkundig attest

Als u zekerheid wilt over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór u de eigenlijke aanvraag indient, dan vraagt u eerst een stedenbouwkundig attest aan. Hiermee legt u op summiere wijze (d.w.z. zonder dat u een plan moet laten maken door een architect) uw bedoeling met een perceel of pand voor aan de stedenbouwkundige ambtenaar en het College van Burgemeester en Schepenen.

Na beoordeling van uw vraag kan het College van Burgemeester en Schepenen een stedenbouwkundig attest afgeven. Dit document geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt en kan eventueel bijsturende voorwaarden opleggen. Het stedenbouwkundig attest blijft twee jaar geldig. Tenzij binnen die twee jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, heeft u de zekerheid dat het College van Burgemeester en Schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.

Meer info

Dienst Ruimtelijke Ordening

Voorwaarden

Iedereen kan een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Procedure

Aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij dienst Ruimtelijke Ordening. Dossier opmaken volgens aanstiplijst

Wat meebrengen

Dossier

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Tijdens de lockdown voorjaar 2021, werkt het Loket Wonen & Omgeving enkel op afspraak. 

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP