Stamboomonderzoek

De gegevens van de burgerlijke stand van de gemeente Oostkamp (= Oostkamp + deelgemeenten Ruddervoorde, Waardamme en Hertsberge) kan je in digitale vorm raadplegen.

Meer info

Het gaat om de geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten.

Voor de gegevens van voor 1792 zijn de parochieregisters beschikbaar (die gaan terug tot ongeveer 1625).

Voorwaarden

Voor akten jonger dan 100 jaar (1910-heden) moet de aanvrager een machtiging voorleggen van de Rechtbank van Eerste Aanleg, Kazernevest 3, 8000 Brugge of een rechtsgeldig bewijs leveren dat hij/zij de inlichting aanvraagt in één van de volgende hoedanigheden:

  • als openbare overheid,
  • als persoon op wie de akte betrekking heeft,
  • als de (overlevende) echtgenoot,
  • als de wettelijke vertegenwoordiger,
  • als verwante in de rechte lijn of als erfgenaam.

Procedure

Je maakt op voorhand een afspraak met de bibliotheek (dat kan telefonisch). De computer wordt voor jou gereserveerd.

Indien het specifieke zoekprogramma (Scansearch) je totaal vreemd is, word je op weg gezet door het bibliotheekpersoneel.

Wat meebrengen

De informatie met betrekking tot je onderzoek.

Bedrag

Raadpleging is gratis.

Afprinten van aktes kan tegen kostprijs van een gewone kopie (10 eurocent/A4).

Aktes kunnen ook opgeslagen worden op USB-stick.

Openingsuren & contact

Bibliotheek-infopunt

adres
Kapellestraat 198020 Oostkamp
tel.
050 819 930
fax
050 827 135
e-mail
Vandaag open van 10 - 12 uur - 16 - 20 uur
Morgen open van 10 - 12 uur - 14 - 18 uur
LCP