Toelage voor het opzetten van een landbouwactie, -initiatief of -campagne

Om de landbouwverenigingen aan te zetten om activiteiten op te zetten die kunnen bijdragen tot de verdere uitbouw van de gemeente als handelsgemeente, verleent de gemeente een toelage aan de handelsverenigingen die specifieke promotie voeren. 

Dit reglement (zie downloads) werd vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019 en gepubliceerd op 24 december 2019.

Meer info

Om als landbouwvereniging aanzien te worden moet minstens één van de volgende voorwaarden voldaan zijn:

- minimum twintig Oostkampse aangesloten landbouwbedrijven

- een lokale adviesraad van Oostkampse landbouwers

- een ad hoc samenwerkingsverband van minimum tien Oostkampse landbouwers

De medewerking van het gemeentebestuur wordt bij alle aankondigingen, publicaties, persberichten, programmaboeken, affiches, folders, e.d. vermeld door het duidelijk zichtbaar aanbrengen van het gemeentelogo en de tekst “met medewerking van het gemeentebestuur Oostkamp”.

Procedure

De landbouwverenigingen dienen minstens een maand voor de activiteit het toelage aanvraagformulier bij het gemeentebestuur Oostkamp in. Je vindt het aanvraagformulier bij de downloads.

De aanvraag wordt bij voorkeur digitaal via een online beschikbaar formulier ingediend, maar kan ook op papier worden bezorgd.

Bedrag

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op maximaal 1.500 euro per project.

De toelage wordt na de realisatie van het project op basis van de ingediende facturen uitbetaald. De toelage kan in geen geval groter zijn dan het totaal bedrag van ingediende facturen.

De premie per jaar is beperkt tot een maximaal bedrag van 1.500 euro per landbouwvereniging.

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP