Zwaluwen: toelage voor nestgelegenheden

boerezwaluwen (grote weergave)

Meer info

Modaliteiten van het toelagereglement:

- Voor bewoonde huis-, boeren- en gierzwaluwnesten worden jaarlijks volgende subsidies verleend:

  • voor 1-3 bewoonde nesten: 25 euro
  • voor 4 - 8 bewoonde nesten : 50 euro
  • voor meer dan 8 bewoonde nesten: 100 euro

- Voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen bedraagt de toelage éénmalig 50 euro per nestgelegenheid. Deze kunstnesten bestaan uit inbouwstenen, dakpannen of nestkasten die ontworpen zijn voor de huisvesting van gierzwaluwen.

- Voor het aanbrengen van kunstnesten voor huis- en boerenzwaluwen bedraagt de toelage éénmalig 10 euro per nestgelegenheid (bij voorkeur dubbelnesten in houtbeton)

- De nesten moeten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Oostkamp.

- Zowel eigenaar, pachter of huurder van een pand of bedrijf kan de aanvraag indienen

- De toelage voor kunstnesten moeten aangevraagd worden vóór de plaatsing van de nesten; daarbij wordt de aanvraag bekeken op opportuniteit en kansen op een geslaagde huisvesting. Indien de kans op ingebruikname door zwaluwen als te klein wordt geacht, heeft het College het recht om de toelage te weigeren.

- Indien de toelage bekomen wordt, verbindt de verkrijger van de toelage er zich toe om de kunstnesten tenminste 10 jaar te laten hangen op dezelfde locatie. Bij voortijdig wegnemen of verplaatsen van de kunstnesten naar andere locaties kan de toelage teruggevorderd worden.

- Voor de toelage van bezette nesten komen zowel natuurnesten als kunstnesten in aanmerking.

- Bezette nesten moeten voor 1 juli aangemeld worden om in aanmerking te komen voor nazicht en betoelaging. De controles gebeuren in juli, waarbij de aangestelde toezichters toegang wordt verleend tot het erf en eventueel niet bewoonde gebouwen.

- Het gebeurt dat zwaluwen meer dan 1 legsel groot brengen in hetzelfde nest, dit wordt echter als één nest beschouwd.

- Bij een aanvraag voor een appartementsgebouw gaat de subsidie naar de vereniging van mede-eigenaars tenzij onweerlegbaar vastgesteld wordt dat de zwaluwnesten verbonden zijn aan één of meerdere individuele appartementen (bv. op een terras). In dit geval kunnen de individuele gebruikers van het appartement de subsidie aanvragen en bekomen.

- Wie een toelage krijgt voor bezette zwaluwnesten verbindt er zich toe om die nesten niet te verstoren, toegangen tot de gebouwen waarin genesteld wordt te vrijwaren en de oudervogels niet hinderen.

- De toelage voor bezette nesten is geplafonneerd tot 100 euro / aanvrager / locatie / jaar.

- De toelage voor kunstnesten is geplafonneerd tot 200 euro / aanvrager / locatie / jaar. 

De aanvrager aanvaardt de modaliteiten van dit toelagereglement. Indien de aanvraag niet conform dit reglement is, houdt het College zich het recht toe om de aangevraagde toelage geheel of gedeeltelijk te weigeren

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP