Speelpleinwerking (SPWOK) 2020

logo spwok (grote weergave)

Speelpleinwerkingen in Oostkamp en Ruddervoorde

Wat: een leuke dag vol spelplezier op het speelplein tijdens de zomervakantie, per halve dag. We spelen zo veel mogelijk buiten en worden al eens vuil. 

Voor wie: voor kinderen die het derde kleuter hebben afgewerkt tot en met kinderen die het zesde leerjaar hebben afgewerkt. Ook kinderen die niet in Oostkamp wonen zijn welkom.

Wij staan open voor alle kinderen. Heeft jouw kind bijzondere aandacht nodig? Neem dan contact met de dienst Jeugd. We bekijken samen met onze monitorenploeg in hoeverre we jouw kind verder kunnen helpen.

Wanneer: weekdagen in juli en augustus, niet op feest- en brugdagen: gesloten op maandag 20 en dinsdag 21 juli en op maandag 31 augustus. 

Meer info

Uren van de werking: van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Over de middag is er opvang voorzien.
Kinderen ophalen kan tussen 12 en 12.30 uur en tussen 17 en 17.10 uur.
Respecteer deze uren. Spelletjes worden verstoord als ouders hun kind te vroeg komen ophalen.

Waar:

 • NIEUWE LOCATIE IN OOSTKAMP!  Jeugdlokalen grasplein De Valkaart
  A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp (plan: zie bijlage onderaan deze pagina)

 • Ruddervoorde: Dominiek Savio, Sportstraat 2, Ruddervoorde 

Prijs:

 • 3,50 euro per halve dag
 • Inbegrepen: 2 gezonde tussendoortjes, begeleiding, materiaal en verzekering

Meebrengen:

 • SPWOK-kaart (elke dag) (zie bijlage onderaan)
 • inlichtingenformulier (eerste keer)(zie bijlage onderaan)
 • een lunchpakket met drinkfles 
 • speelkledij en -schoenen die vuil mag worden (alles naamtekenen!)
 • bij mooi weer: pet, handdoek, zwem– en reservekledij
 • bij slecht weer: regenjas 

Inschrijven:

 • Inschrijven kan met de SPWOK-kaart op het speelplein
  - ‘s morgens tussen 8.15 en 9 uur,
  - ‘s middags tussen 13 en 14 uur,
  - of ’s morgens bij FERM vanaf 7 uur.

Om in te schrijven heeft elk kind een SPWOK-kaart nodig. Deze kaart kan je via de webshop aanvragen vanaf juni. De kaart zal klaarliggen op het speelplein naar keuze. Kaarten die vorige zomer gebruikt werden, zijn ook een volgende zomer geldig. Je kan je kind niet op voorhand inschrijven. 

Betalen:

De speelpleinwerking wordt betaald aan de hand van een online geldbeugel, te consulteren via de webshop en op te laden vanaf juni. Op voorhand laad je als ouder deze geldbeugel via het account van het kind op. Op het speelplein wordt de SPWOK-kaart gescand bij het inschrijven en zo wordt automatisch het correcte bedrag afgehouden van de geldbeugel. Staat er nog tegoed op de geldbeugel van je kind van vorige zomer, dan kan je dit ook komende zomer gebruiken. Zie bijlage onderaan. Je kan de geldbeugel ook opladen met SJaCosbonnen aan het Onthaal in OostCampus.

Wil je de SPWOK-kaart aanvragen en de geldbeugel opladen met hulp van dienst Jeugd?

• op 23 juni van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur bij dienst Onthaal in OostCampus
• op 24 juni van 14 tot 18 uur in bibliotheek Ridefort
• op 1 juli om 8 uur en 17 uur op het speelplein (Oostkamp en Ruddervoorde)

Benieuwd naar wie we zijn en wat we doen op de speelpleinwerking? Kom met het hele gezin naar de gratis speelpleinnamiddagen op woensdagnamiddag 8 juli en woensdagnamiddag 5 augustus.

Terugbetaling mutualiteit:

Sommige mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor deelname speelpleinwerking. Het formulier wordt na de zomer door de jeugddienst opgemaakt en per post opgestuurd naar het domicilieadres van het kind. Na ontvangst bezorg je dit zelf aan de mutualiteit voor verdere opvolging.

Fiscale attesten:

Het fiscaal attest wordt in het voorjaar na de zomer van de speelpleinwerking opgestuurd naar het domicilieadres van het kind.

Zomerwerking in Oostkamp:

Naast de speelpleinwerking organiseert de gemeente ook nog andere initiatieven voor kinderen en jongeren:

 • Ferm Kinderopvang verzorgt de voor- en naopvang voor de speelpleinwerking:

Ruddervoorde, Sportstraat 6, tel 0476 460 152
Oostkamp, Schooldreef 6, tel 050 841 410

De opvang tijdens schoolvakanties start om 7 uur en sluit om 18.30 uur. Er moet niet vooraf worden ingeschreven voor de voor- en naopvang bij Ferm Kinderopvang.

Ferm Kinderopvang sluit 14 dagen in de zomervakantie, van 20 juli tot en met 31 juli. Tijdens dit verlof gaat de voor- en de naopvang door op het speelplein zelf. Je betaalt 1,08 euro per begonnen half uur, te betalen via de digitale geldbeugel.

Ferm Kinderopvang verzorgt tijdens de zomervakantie, behalve van 20 juli tot en met 31 juli, opvang voor kleuters. Er moet vooraf ingeschreven worden voor de kleuteropvang. Eerste en tweede kleutertjes krijgen voorrang op derde kleutertjes.

Meer info over Ferm Kinderopvang

De zomeruitjes, daguitstappen voor kinderen van 6 tot 12 jaar, worden niet langer georganiseerd.

Zomerwerking voor tieners in Oostkamp:

Alle informatie rond de tienerwerking T-rit (eerste, tweede en derde middelbaar) vind je op onze website.

Eten en drinken:

Lunch: kinderen brengen zelf hun lunchpakket en drinkfles mee. Opgelet: we hebben geen plaats om alles koel te bewaren, houd hier rekening mee.

Tussendoortjes: kinderen krijgen een gezond tussendoortje of een koek en kunnen heel de dag door water drinken. Een stuk fruit mag je altijd meebrengen naar het speelplein. Snacks of koeken met chocolade zijn niet toegelaten. Is je kind allergisch? Laat dit dan weten en voorzie een gezond alternatief.

Medicatie:

Als je kind medicatie moet nemen, moet je dit als ouder ondertekend én met doktersattest aan de hoofdanimator laten weten. Je vult daarvoor het document “Medicatie – opdracht tot tijdelijk toedienen van medicatie op het speelplein” in (zie bijlage onderaan). Vermeld zeker welke medicatie, wanneer, de wijze van toediening en de juiste hoeveelheid.

Regels op de speelpleinwerking:

Van de kinderen wordt verwacht dat ze respect hebben voor de monitoren, andere kinderen, materiaal en de natuurlijke omgeving rond het speelplein. In geval van opzettelijke beschadiging kan hiervoor een factuur worden opgemaakt. Indien een kind gedrag stelt dat door de verantwoordelijke als ongepast wordt beschouwd of als het kind zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan er na overleg besloten worden om het kind voor bepaalde tijd niet meer toe te laten tot de werking.

Bereikbaarheid:

Op elk speelplein is er fietsparking voorzien. Je kan je kind ook met de wagen afzetten, maar parkeer dan enkel waar het mag. Je kan ook met de bus naar de speelpleinwerking komen. Kom je naar het speelplein in Oostkamp? Stap dan af aan halte Oostkamp Valkaart (300 meter wandelen). Kom je naar het speelplein in Ruddervoorde? Stap dan af aan halte Ruddervoorde Dorp (300 meter wandelen).

Begeleiding:

De kinderen op de speelpleinwerking worden begeleid door animatoren tussen 15 en 23 jaar. De meeste van hen hebben een attest als animator in het jeugdwerk en hebben dus een cursus gevolgd. Elk speelplein wordt gecoördineerd door een ervaren animator.

Op donderdag 30 juli is het Dag van de Animator: een schouderklopje, pluim, knuffel of tekening, applaus als blijk van waardering voor hun enthousiasme en inzet doet heel veel!

Als ouder…

Als ouder kan je zeker iets betekenen voor onze werking. Heb je nog verkleed-, spel- of knutselmateriaal liggen? De speelpleinwerking is er blij mee!

Als animator…

Interesse om onze monitorenploeg te versterken? Neem dan contact op met dienst Jeugd!

Bij dringende vragen

Delphine van de jeugddienst: 0471 351 559 - 0471 526 890 – 0471 350 250

Coördinator speelplein Oostkamp: 0472 240 438
Coördinator speelplein Ruddervoorde: 0472 239 168

Bij verdere vragen: dienst Jeugd,  050 819 902, jeugd@oostkamp.be

Like ook onze facebookpagina ‘SPWOK vzw’ en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes! 

Openingsuren & contact

dienst Jeugd

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP