Sportaccommodatie Ruddervoorde centrum

Sporthal Riderfort in Ruddervoorde

Voetbalterrein Riderfort

Voorwaarden

Zowel verenigingen als individuen kunnen gebruik maken van de verschillende sportaccommodaties.

Procedure

Eénmalige aanvragen via de website.U krijgt nadien een bevestigingsbrief.

Aanvragen voor een heel sportseizoen: aanvraagformulier kan u bekomen bij de dienst Sport. Aanvragen in de loop van de maand april.

Bedrag

De verschillende accommodaties worden per uur (met uitzondering van de indoor petanqueterreinen de Valkaart)verhuurd. Gebruik outdoor petanqueterreinen en tennisterreinen is gratis, behalve bij reservatie. Voor het gebruik van de outdoor tennisterreinen voor lessen is toelating nodig van het College van Burgemeester en Schepenen.

Openingsuren & contact

dienst Sport

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP