Natuurgebieden

fietsers Leiemeersen (grote weergave)

Naast bossen en parken telt Oostkamp ook verschillende natuurgebieden.

  • Velddambeek: bereikbaar via Sijslostraat 51, Ruddervoorde
  • Leiemeersen: Westdijk, Moerbrugge (foto hierboven)
  • Warandeputten: Westdijk, Moerbrugge
  • Doeveren: omgeving Sijslostraat, Ruddervoorde

Meer info

Velddambeek

Ter hoogte van de Sijslostraat, in de beekvallei dicht bij de dorpskern, werd op initiatief van de gemeente de Velddambeek terug in meanders gelegd, werden graslanden hersteld en poelen en bomenrijen voorzien. De poelen zijn een geliefde plaats voor amfibieën, libellen en andere waterinsecten. Het terrein fungeert als natuurlijk overstromingsbekken en trekt daarbij ook veel watervogels aan. Dit alles is goed te overzien vanaf een verhoogd wandelpad dat de Sijslostraat verbindt met het Sint-Elooisplein.

Leiemeersen

Enkel onder begeleiding.

De Leiemeersen waren één van de eerste natuurgebieden in Vlaanderen waar met grote middelen aan actief natuurherstel werd gedaan (periode 1992-1994 en 2002-2005). De opgehoogde terreinen werden terug afgegraven tot op de originele veenbodem. Veel zaden van de oorspronkelijke plantengroei in het veen bleken nog kiemkrachtig. Het herstel overtrof de verwachtingen: er groeien o.a. meer dan 250 soorten wilde planten. De Leiemeersen zijn vooral bekend voor de spectaculaire voorjaarsbloei van veel hooilandbloemen, waaronder de wilde orchideeën.

De unieke milieuomstandigheden geven aanleiding tot unieke natuur, geroemd tot in het buitenland en meer dan terecht Europees beschermd.

Meer info vind je hier.

Info over de Leiemeersen als landschappelijk erfgoed vind je hier.

Warandeputten

Wandeling van 1,5 à 2 km.

In de periode 1987-1990 is het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van Moerbrugge verbreed en werd er een nieuwe beweegbare brug gebouwd. Na uitvoering van de werken kon de natuur spontaan bezit nemen van het aanpalend terrein en er ontstond moeras, wilgenbos en bloemenrijk grasland. Het natuurgebied is aantrekkelijk ingericht voor wandelaars en natuurliefhebbers met een aantal wandelpaden, knuppelpaden, kijkwanden en twee goed geplaatste kijkhutten.

Het gebied vertoont een rijk waterleven met o.a. groene kikkers, waterjuffers, libellen en vlinders. Vanuit de kijkhutten zijn waterhoen, meerkoet, wilde eend, blauwe reiger en nog vele andere water- en moerasvogels te zien. De absolute vedette is de ijsvogel. In de riet- en lisdoddevegetaties kan je ook de kleine karekiet, rietgors en waterral aantreffen.

Meer info vind je hier.

Info over de Warandeputten als landschappelijk erfgoed vind je hier.

Doeveren

Doeveren is een voormalig adellijk domein dat aan de noordkant omsloten wordt door Merkemveld, een bosrijke omgeving met streepjes heide op de grens van Oostkamp en Zedelgem. Aan de oostkant ligt Doeveren goed ingebed in de bossen van adellijke Oostkampse heren en het Kampveld.

De bos- en landbouwpercelen werden in 2003 door Natuurpunt verworven. Later gaf de gemeente Zedelgem nog enkele hectaren aansluitend in beheer.

Meer info vind je hier.

Info over Doeveren als landschappelijk erfgoed vind je hier.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP