Speelstraten

Een speelstraat is een (deel van een) straat die - op vastgelegde uren - wordt afgezet met hekkens en waar kinderen kunnen spelen.

De hele breedte van de openbare weg is tijdens die uren voorbehouden voor het spelen.

Parkeren is enkel toegestaan voor bewoners. Doorgaand verkeer is verboden. Enkel fietsers en bestuurders van een motorvoertuig, die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen –stapvoets – in de speelstraat rijden. Ook prioritaire voertuigen (brandweer, politie, ziekenwagens, …) moeten natuurlijk de straat in kunnen wanneer nodig.

Fietsers moeten zo nodig afstappen.

Spelende kinderen en ook skaters hebben het statuut van voetganger.

Zij mogen dus niet gehinderd of in gevaar gebracht worden.

Voorwaarden

 • In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen.
 • De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur.
 • Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en  mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
 • Er kan geen speelstraat ingericht worden als er winkels in de straat gelegen zijn of op een omledingsweg.
 • De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moeten mogelijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat.
 • Naast de volledige straat moet de mogelijkheid bestaan dat er slechts een deel van de straat als speelstraat ingericht wordt. Dit wordt zeker toegepast als het gaat om lange straten, of in straten met veel kruispunten.
 • Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 3 speelstraatverantwoordelijken, die in de aangevraagde straat wonen en zich engageren voor de organisatie ervan. Op de speelstraatdag is het slechts noodzakelijk dat 1 van de 3 verantwoordelijken aanwezig is. De speelstraatverantwoordelijken zijn vrijwilligers en hebben een aantal plichten: 
  • plaatsen hekken
  • toezicht houden tijdens de speelstraaturen
  • contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als  75% van de bewoners akkoord gaat. Bij een aanvraag voor een speelstraat meerdere keren per jaar moet dit percentage vastgelegd worden aan de hand van een bewonersenquête (zie bijlage). Elk huisnummer in de straat heeft hierbij één stem.
  • bij een aanvraag van een speelstraat per jaar moeten de speelstraatverantwoordelijken de bewoners informeren aan de hand van de bewonersbrief (zie bijlage).
 • Iedereen die in de speelstraat woont moet door de speelstraatverantwoordelijken op de hoogte gebracht worden van de goedkeuring met vermelding van de dagen en uren dat de straat speelstraat wordt.
 • De speelstraat kan enkel worden ingericht van de paasvakantie tot de herfstvakantie. Er is keuze uit:
  • éénmalig vaste dag per week
  • vaste dag per maand
  • gedurende een bepaalde periode
 • De speelstraaturen kunnen zijn:10-18 uur 14-18 uur maar steeds dezelfde voor een bepaalde straat.

Procedure

Bewoners vragen zelf een speelstraat aan via de webshop via het tabblad 'evenementen'.

De aanvraag wordt steeds gedaan voor een kalenderjaar en moet ingediend worden minstens 2 maanden voor de eerste speelstraatdag.

Openingsuren & contact

dienst Jeugd

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP