Beverhoutsveld | gemeenteroden

De gemeente Oostkamp is eigenaar van ongeveer 100 hectare gronden in het Beverhoutsveld in Beernem. Deze gronden moeten aanzien worden als gemeenteroden en worden door de gemeente Oostkamp in gebruik gegeven aan landbouwers uit Oostkamp. De toewijzing en het gebruik van deze gronden wordt geregeld door het reglement op het toewijzen van gemeenteroden Beverhoutsveld.

Voorwaarden

De belangrijkste criteria om de gronden te kunnen gebruiken, zijn:

  • landbouwer zijn,
  • in Oostkamp wonen,
  • de bedrijfszetel in Oostkamp hebben,
  • de wettelijke pensioenleeftijd (vandaag 65 jaar) niet bereikt hebben,
  • maximaal 9 hectare van deze gronden in gebruik hebben.

Procedure

Het formulier en hoe dit in te dienen vindt u bij de bijlagen. 

Bedrag

Er geldt een genotsprijs (huurprijs) gelijk aan de maximaal toegelaten pachtprijs. De maximaal toegelaten pachtprijs voor een perceel wordt berekend door het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het betreffend perceel te vermenigvuldigen met de pachtprijscoëfficiënt voor zandstreken in West-Vlaanderen, die momenteel 6,37 bedraagt.

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP