Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Indien blijkt dat je niet meer verblijft op het adres vermeld in het bevolkingsregister en indien het onmogelijk blijkt je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit gebeurt steeds na grondig onderzoek door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in samenwerking met de lokale politie/wijkagent.

Procedure

Wil je vermijden ambtshalve geschrapt te worden?

 • Doe een aangifte van adreswijziging binnen de 8 dagen na verhuis: vul hiervoor onderstaand formulier in of kom naar het loket Burgerzaken
  of
 • Doe een aangifte van vertrek naar het buitenland: kom zo dicht mogelijk bij je vertrekdatum naar het loket Burgerzaken. 
  of
 • Doe een aangifte van tijdelijke afwezigheid: kom zo dicht mogelijk bij je vertrekdatum naar het loket Burgerzaken. 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaarten van alle personen die verhuizen
 • Nieuwe adresgegevens

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur

Voor enkele producten moet je een afspraak maken:

 • Aanvragen van een (nieuwe) eID, Kids-ID, reispas of rijbewijs
 • Aangifte adreswijziging wanneer deze aangifte niet online kan gebeuren (vb. als een ouder voor het eerst verhuist met minderjarige kinderen)
 • Burgerlijke Stand
 • Vreemdelingen

Afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP