Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Indien blijkt dat je niet meer verblijft op het adres vermeld in het bevolkingsregister en indien het onmogelijk blijkt je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit gebeurt steeds na grondig onderzoek door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in samenwerking met de lokale politie/wijkagent.

Procedure

Wil je vermijden ambtshalve geschrapt te worden?

  • Doe een aangifte van adreswijziging binnen de 8 dagen na verhuis: vul hiervoor onderstaand formulier in of kom naar het loket Burgerzaken
    of
  • Doe een aangifte van vertrek naar het buitenland: kom zo dicht mogelijk bij je vertrekdatum naar het loket Burgerzaken. 
    of
  • Doe een aangifte van tijdelijke afwezigheid: kom zo dicht mogelijk bij je vertrekdatum naar het loket Burgerzaken. 

Wat meebrengen

  • Identiteitskaarten van alle personen die verhuizen
  • Nieuwe adresgegevens

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP