FARYS|TMVW exploiteert De Valkaart en Ridefort

Logo Farys (grote weergave)

FARYS|TMVW staat sinds 1 september 2008 in voor de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur De Valkaart en Ridefort.

Bij besluit van de Gemeenteraad van 19 juni 2008 trad de gemeente Oostkamp toe tot de TMVW als vennoot secundaire diensten. 

Parallel is met ingang van 1 september 2008 het gebruiksrecht van de sportinfrastructuur de Valkaart, Ridefort, de Schakel en een aantal buitenvelden in FARYS|TMVW ingebracht.

Dit impliceert dat FARYS|TMVW instaat voor de exploitatie van de ingebrachte sportinfrastructuur voor rekening van de gemeente Oostkamp. 

FARYS|TMVW houdt daartoe binnen de S-Divisie een afzonderlijke analytische exploitatierekening bij. Jaarlijks wordt door FARYS|TMVW de exploitatierekening afgesloten die aansluitend aan de Gemeenteraad voor goedkeuring wordt voorgelegd. Voor het eventuele exploitatietekort wordt aan de gemeente een algemene werkingstoelage opgevraagd.

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP