Verordening aanleggen parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen op eigen terrein

In de huidige maatschappij wordt de auto meer en meer gebruikt en mensen wonen ook dichter op elkaar. Zo worden er meer en meer appartementsgebouwen gebouwd en wonen gezinnen op een kleinere oppervlakte. Daarnaast hebben gezinnen vaak meer dan 1 wagen. Er is bijgevolg een stijgende nood aan parkeerplaatsen, zowel op privégrond als op openbaar terrein. De gemeente bekijkt elke opportuniteit om openbare parkeerplaatsen aan te leggen. Doch, de mogelijkheden zijn beperkter dan de behoefte. Een alternatief is om bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning de aanleg van een private parkeerplaats te verplichten. Zo voorziet ze nu al dat de bouwheer moet instaan voor de aanleg van parkeerplaats(en) op eigen terrein. Wie niet aan de voorwaarde voldoet, betaalt 15.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. Dit werd in 2014 opgenomen in een belastingreglement. Om dit nog meer afdwingbaar te maken, werden de regels opgenomen in een stedenbouwkundige verordening.

Bij industriële en ambachtelijke gebouwen wordt de norm bijgesteld van 1 parkeerplaats per 50m2 naar 1 parkeerplaats per 100m2. De praktijk wijst immers uit dat de vroegere norm  bij grote werkplaatsen niet nodig was. Nieuw is dat bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegen er per kavel minimum 2 parkeerplaatsen moeten voorzien worden, waarvan de helft op openbaar domein. Een garage wordt niet aanzien als parkeerplaats.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP