Sociale tewerkstelling

OOSTKAMP IN ACTIE biedt een optie voor het uitvoeren van klussen waar men geen hulp van andere professionelen voor vindt. Hierbij wordt voorrang gegeven aan senioren, langdurig zieken, mensen met een beperkt inkomen of mensen in tijdelijke probleemsituaties.

Dit tewerkstellingsproject is een samenwerking van het OCMW, de gemeente, PWA, vzw Sobo@werk en vzw Loca Labora

KRINGLOOPWINKEL ’t RAD

In de Terluchtestraat bevindt zich het distributiecentrum van alle kringwinkels van Noord-West-Vlaanderen. Ook het revisieatelier, het sorteercentrum en het atelier ‘renovatie meubelen’ zijn in Ruddervoorde gelegen. De Kringloopwinkel creëert tewerkstelling en biedt werkervaring en opleiding aan voor personen die (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. 

LOCA LABORA VZW staat in voor de uitbating van ’t Roothof, een sociaal tewerkstellingsproject waar mensen opleidings- en tewerkstellingskansen in de horeca krijgen.

PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap)

Langdurig werklozen kunnen zich laten inschrijven voor het uitvoeren van allerhande opdrachten.

Meer info

OOSTKAMP IN ACTIE

Siemenslaan 1 | 8020 Oostkamp | tel 050 819 960 | socialedienst.ocmw@oostkamp.be

KRINGLOOPWINKEL ’t RAD

Terluchtestraat 38 | 8200 Ruddervoorde | tel 050 349 400 | klc@trad.be | www.klctrad.be

LOCA LABORA VZW – ’t ROODHOF

Nieuwburgstraat 32 | 8020 Oostkamp | tel 050 84 22 90 | roodhof@localabora.be | www.roodhof.be

PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap)

Gemeentehuis | Gemeenteplein | 8020 Oostkamp | tel 050 252 593 en 050 252 594 | pwa.oostkamp@scarlet.be

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP