Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat sinds 1 juli 2005 door elke telefoonoperator moet toegekend worden aan een aantal categorieën van personen.

Meer info

 • Dit geldt ook voor rusthuizen die niet verbonden zijn met een centrale.
 • Het sociaal tarief wordt slechts éénmaal toegekend, ofwel voor de vaste lijn, ofwel voor de GSM.

Voorwaarden

Volgende personen hebben recht op het sociaal telefoontarief als hun bruto jaarlijks gezinsinkomen niet hoger is dan de grensbedragen bepaald in de regeling van verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg :

 • Personen ouder dan 65 jaar die alleen wonen of samenwonen met een of meerdere personen van minstens 60 jaar.
 • Zij kunnen ook samenwonen met hun kinderen of kleinkinderen als die laatste beide ouders hebben verloren of bij gerechtelijke beslissing aan de grootouders zijn toevertrouwd
 • Personen ouder dan 18 jaar met een handicap van minstens 66 % die alleen wonen of samenwonen, hetzij met ten hoogste twee personen, hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste of de tweede graad

Volgende personen hebben recht op het sociaal telefoontarief zonder inkomensgrens :

 • personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen-
 • gehoorgestoorden (een gehoorverlies van 70dB voor het beste oor)
 • personen bij wie een laryngectomie (wegname van het strottenhoofd) is uitgevoerd
 • militaire oorlogsblinden

Binnen hetzelfde gezin mag er ook niet meer dan één sociaal telefoontarief zijn.

Procedure

 • Contact opnemen met de operator
 • De operator stuurt de gegevens door aan het BIPT. Als niet kan uitgemaakt worden of u recht heeft, stuurt het BIPT automatisch een brief waarin de klant wordt verzocht bepaalde documenten op te sturen.

Wat meebrengen

U kan hulp krijgen bij het invullen van de gevraagde documenten.

Neem dan het volgende mee:

 • het laatste aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen
 • uw telefoon- of GSM-nummer
 • een klevertje van het ziekenfonds van alle gezinsleden
 • eventueel een attest van invaliditeit

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP