Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat sinds 1 juli 2005 door elke telefoonoperator moet toegekend worden aan een aantal categorieën van personen.

Meer info

 • Dit geldt ook voor rusthuizen die niet verbonden zijn met een centrale.
 • Het sociaal tarief wordt slechts éénmaal toegekend, ofwel voor de vaste lijn, ofwel voor de GSM.

Voorwaarden

Volgende personen hebben recht op het sociaal telefoontarief als hun bruto jaarlijks gezinsinkomen niet hoger is dan de grensbedragen bepaald in de regeling van verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg :

 • Personen ouder dan 65 jaar die alleen wonen of samenwonen met een of meerdere personen van minstens 60 jaar.
 • Zij kunnen ook samenwonen met hun kinderen of kleinkinderen als die laatste beide ouders hebben verloren of bij gerechtelijke beslissing aan de grootouders zijn toevertrouwd
 • Personen ouder dan 18 jaar met een handicap van minstens 66 % die alleen wonen of samenwonen, hetzij met ten hoogste twee personen, hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste of de tweede graad

Volgende personen hebben recht op het sociaal telefoontarief zonder inkomensgrens :

 • personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen-
 • gehoorgestoorden (een gehoorverlies van 70dB voor het beste oor)
 • personen bij wie een laryngectomie (wegname van het strottenhoofd) is uitgevoerd
 • militaire oorlogsblinden

Binnen hetzelfde gezin mag er ook niet meer dan één sociaal telefoontarief zijn.

Procedure

 • Contact opnemen met de operator
 • De operator stuurt de gegevens door aan het BIPT. Als niet kan uitgemaakt worden of u recht heeft, stuurt het BIPT automatisch een brief waarin de klant wordt verzocht bepaalde documenten op te sturen.

Wat meebrengen

U kan hulp krijgen bij het invullen van de gevraagde documenten.

Neem dan het volgende mee:

 • het laatste aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen
 • uw telefoon- of GSM-nummer
 • een klevertje van het ziekenfonds van alle gezinsleden
 • eventueel een attest van invaliditeit

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP