Een dier aangereden?

overstekend_wild (grote weergave)

Er worden op onze wegen helaas dieren aangereden door voertuigen. Vaak overlijdt het dier. In het overgrote deel van de gevallen kan je het dier niet meer helpen en is er ook geen schade aan het voertuig. 

Wat als er wel schade is?

 

Meer info

botsing met schade

Maar soms is het anders: een botsing met een rund die uit een omheining ontsnapt is of een plots overstekende ree kan flink wat schade aan het voertuig veroorzaken.

  • Indien er na het ongeval gevaar is voor de andere weggebruikers, bel het nummer 101. De hulpdiensten weten in dat geval hoe en wie ze moeten verwittigen.
  • Raak nooit een dood of gewond dier aan met blote handen.
  • Werd een wild dier gewond? Verwittig het Vogelopvangcentrum in Beernem op tel 050 790 959.
  • Werd een grotere en/of wild dier gedood? Verwittig de gemeente die het dier komt opruimen. Je belt naar tel 050 819 819. Je kan dit ook gratis melden via de Vlaamse overheid op het gratis telefoonnummer 1700 (elke werkdag vanaf 9 uur tot 19 uur).
  • Dood wild moet alvast niet aan het OCMW aangeboden worden zoals dat in het verleden de regel was.

botsing met landbouwdier of beheerdier

In het geval er een botsing was met een landbouwdier of beheerdier, dan kan aan de hand van het oormerk achterhaald worden wie de verantwoordelijke eigenaar is.

botsing met een ree

Bij botsingen met een ree kan er niemand verantwoordelijk gesteld worden. Het wild is immers “van niemand”. Enkel wanneer een klopjacht plaats vindt en het wild daardoor vlucht, is verhaal mogelijk bij de jachtrechthouder. Je neemt dan best contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos om een onderzoek te laten doen (tel 050 247740).

signalisatie

Op plaatsen waar geregeld dieren de weg oversteken, plaatsen de wegbeheerders en de gemeente borden om de chauffeurs te waarschuwen.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP