Een dier aangereden?

overstekend_wild (grote weergave)

Er worden op onze wegen helaas dieren aangereden door voertuigen. Vaak overlijdt het dier. In het overgrote deel van de gevallen kan je het dier niet meer helpen en is er ook geen schade aan het voertuig. 

Wat als er wel schade is?

 

Meer info

botsing met schade

Maar soms is het anders: een botsing met een rund die uit een omheining ontsnapt is of een plots overstekende ree kan flink wat schade aan het voertuig veroorzaken.

  • Indien er na het ongeval gevaar is voor de andere weggebruikers, bel het nummer 101. De hulpdiensten weten in dat geval hoe en wie ze moeten verwittigen.
  • Raak nooit een dood of gewond dier aan met blote handen.
  • Werd een wild dier gewond? Verwittig het Vogelopvangcentrum in Beernem op tel 050 790 959.
  • Werd een grotere en/of wild dier gedood? Verwittig de gemeente die het dier komt opruimen. Je belt naar tel 050 819 819. Je kan dit ook gratis melden via de Vlaamse overheid op het gratis telefoonnummer 1700 (elke werkdag vanaf 9 uur tot 19 uur).
  • Dood wild moet alvast niet aan het OCMW aangeboden worden zoals dat in het verleden de regel was.

botsing met landbouwdier of beheerdier

In het geval er een botsing was met een landbouwdier of beheerdier, dan kan aan de hand van het oormerk achterhaald worden wie de verantwoordelijke eigenaar is.

botsing met een ree

Bij botsingen met een ree kan er niemand verantwoordelijk gesteld worden. Het wild is immers “van niemand”. Enkel wanneer een klopjacht plaats vindt en het wild daardoor vlucht, is verhaal mogelijk bij de jachtrechthouder. Je neemt dan best contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos om een onderzoek te laten doen (tel 050 247740).

signalisatie

Op plaatsen waar geregeld dieren de weg oversteken, plaatsen de wegbeheerders en de gemeente borden om de chauffeurs te waarschuwen.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP