Sociaal tarief voor kabeldistributie

Personen die een invaliditeit van 80 % hebben, kunnen een vermindering krijgen op het abonnementsgeld van de kabel.

Meer info

Bij verhuis of verloop van de geldigheidsperiode stuurt u een geldig attest en een bewijs van woonst op naar de kabelmaatschappij.

Voorwaarden

  • Personen die een invaliditeit hebben van 80 % of een vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste 12/18 punten voor zichzelf of voor een persoon die bij hem gedomicilieerd is.
  • Blinden, doofstommen en personen bij wie het strottenhoofd is weggenomen.
  • Burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Procedure

  • U vraagt in de Sociale Dienst een algemeen medisch attest voor de FOD Sociale Zekerheid.
  • Dit attest stuurt u op naar de kabelmaatschappij.

Wat meebrengen

  • Een attest invaliditeit 80 % of 12/18 punten voor verminderde zelfredzaamheid
  • Oorlogsinvaliden invaliditeitsattest 50 %
  • Het invaliditeitsattest dat de handicap bevestigt

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP