Sociaal tarief voor kabeldistributie

Personen die een invaliditeit van 80 % hebben, kunnen een vermindering krijgen op het abonnementsgeld van de kabel.

Meer info

Bij verhuis of verloop van de geldigheidsperiode stuurt u een geldig attest en een bewijs van woonst op naar de kabelmaatschappij.

Voorwaarden

  • Personen die een invaliditeit hebben van 80 % of een vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste 12/18 punten voor zichzelf of voor een persoon die bij hem gedomicilieerd is.
  • Blinden, doofstommen en personen bij wie het strottenhoofd is weggenomen.
  • Burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Procedure

  • U vraagt in de Sociale Dienst een algemeen medisch attest voor de FOD Sociale Zekerheid.
  • Dit attest stuurt u op naar de kabelmaatschappij.

Wat meebrengen

  • Een attest invaliditeit 80 % of 12/18 punten voor verminderde zelfredzaamheid
  • Oorlogsinvaliden invaliditeitsattest 50 %
  • Het invaliditeitsattest dat de handicap bevestigt

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP