Sociaal tarief gas en elektriciteit

Er bestaat een sociaal tarief voor elektriciteit en gas voor mensen met een laag inkomen. Deze personen betalen geen vast recht voor hun dagteller (wel voor hun nachtteller en bij aansluitingen boven 10 KvA) en hebben ook recht op 500 kWh gratis elektriciteit. In bepaalde gevallen hebben zij ook recht op 556 kWh gratis aardgas, met name enkel indien de aardgas niet gebruikt wordt voor de verwarming.

Meer info

Het is mogelijk dat de normale tarieven van sommige leveranciers lager liggen dan de wettelijk vastgestelde maximumprijzen. Ziet u dat de normale tarieven voordeliger zijn dan heeft u keuze om sociaal tarief al dan niet aan te vragen. Het sociaal tarief is een recht, maar geen verplichting.

Voorwaarden

 • De elektriciteitsmeter mag van het gewone type zijn of van het type dag/nacht.
 • Ook indien u een budgetmeter hebt, kan u genieten van het sociaal tarief. Er is geen verbruiksbeperking voor elektriciteit.
 • De abonnee of elke persoon die onder hetzelfde dak leeft moet tot één van de volgende categorieën behoren :
  • personen met een handicap die één van de volgende tegemoetkoming krijgen: 
   • een tegemoetkoming aan personen met een handicap op basis van minstens 65% arbeidsongeschiktheid
   • een tegemoetkoming voor hulp van derde
   • een inkomensvervangende tegemoetkoming
   • een integratietegemoetkoming
   • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • bejaarden met een gewaarborgd inkomen/inkomensgarantie voor ouderen 
  • kinderen die een permanente ongeschiktheid van min. 66 % hebben
  • personen met leefloon of zij die een tegemoetkoming of steun krijgen van het OCMW

Het specifiek sociaal tarief is niet van toepassing op het verbruik:

 • van tweede verblijfplaats
 • de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • uw professionele verbruik (u bent een zelfstandige of heeft een bedrijf)
 • een tijdelijke aansluiting

Procedure

Sinds 2010 krijgt u de sociale maximumprijs automatisch toegekend als u daar recht op hebt. Is dit niet het geval, dan kan u het sociaal tarief zelf aanvragen bij uw elektriciteit- en gasleverancier, persoonlijk of schriftelijk.

De aanvraag moet vergezeld te zijn van een attest dat u of elke persoon die bij u inwoont tot één van de categoriëen behoort.

Het attest dat elk jaar in maart door de FOD Sociale Zekerheid wordt afgeleverd, geldt als bewijs. Indien de uitkering gebeurt door de Rijksdienst voor Pensioenen geldt als bewijs het attest dat elk jaar in maart samen met de fiscale fiche verstrekt wordt.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP